Endetiden Del. 1.
Karsten Isachsen sa engang:
«Jeg vet to ting. Det første: Jeg er et levende menneske. Det andre: Jeg er et døende
menneske. Det første er usikkert, det andre er sikkert.»
Om det er en ting som er 100% sikkert i alt det usikre livet har med seg. Så er det at vi alle en
dag skal forlate denne jorden en dag og aldri komme tilbake igjen. For mange er det en
tanke en ikke tenker så mye på, eller en skyver det ifra seg, eller en gruer seg kanskje for det
og ønsker helst ikke å tenke på det.
Endetidens budskap er sikkert. Det er det som er sikkert!
Det er Gud sin fortelling og rettledning, gitt til oss som lever mellom Jesus første komme og
Jesus sitt andre komme. Slik at vi skal kunne forstå og vite hvorfor det må skje, og hva som
skal skje.
Jesus sier det slik mens han forkynner om de siste dager:
«Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.» Matt. 24.35
Guds ord, det profetiske ord om fremtiden er et kjærlighets budskap.
Det har sin forankring i korset og oppstandelsen til Jesus. Noe som betyr at de troende ikke
har noe å frykte.
Jesus død og oppstandelse har 3 ting med seg:
Nr. 1. Han forsikrer oss om at han dekker fortiden vår.
Nr. 2. Han forsikrer oss om at Han er tilstede i vår nåtid ved sin Ånd.
Nr. 3. Han Forsikrer oss om at Han vil være der i vår fremtid.
I begynnelsen av Johannes Åpenbaring beskrives Gud som:
Alpha og Omega, han som ER og som VAR og som KOMMER.
I slutten så beskrives Gud som:
Alpha og Omega, Den første og den siste, Begynnelsen og slutten

Vi som mennesker får vår tid og lever våre liv. Generasjon etter generasjon kommer og går.
Guds ønske og kall for alle mennesker, er å se Guds nåde ta imot Guds gave (frelsen) og
koble oss på Guds allerede pågående historie.
Vi skal alle en dag videre etter vår tid og historie her på jorden og møte Jesus ansikt til
ansikt. Vi skal da møte sannhetens ord.
I Johannes Åpenbaring 12. 9. beskrives djevelen som forføreren.
Et godt eksempel på det ser vi allerede med de første menneskene i

 1. Mosebok 3. 1-5.
  Han fornekter ikke Guds ord. Han tror og vet at Guds ord er sant. Han vet hva som kommer
  en dag der framme når Gud skal føre sin rettferdige dom.
  Men gjør Allikevel sitt ytterste for å vende oss mennesker imot Guds vilje og Guds ords
  helhet.
  Hans mål er å få oss til sette spørsmålstegn virkeligheten og sannheten i ordet.
  Endetidsbudskapet kan virke både spennende og skremmende.
  Det viktigste vi kan ta med oss tenker jeg, er at vi forstår at Endetidsbudskapet er et budskap
  først og fremst fylt av kjærlighet.
  Det er en kjærlighets erklæring og et løfte fra Gud om at en dag så skal han rydde opp, og stå
  opp for dem som fikk livene sine ødelagt av all uretten og det mennesker påførte andre
  mennesker.
  Det er også en kjærlighets erklæring fordi: Alle mennesker uansett fortid kan nå ta imot,
  nåden og frelsen, bli tilgitt og få en ny fremtid.
  Den fattige skal ikke lenger sulte. Den som lever i nød skal ikke lenger gråte. Dem som ble
  utnyttet skal finne fred og dem som var i fangenskap skal finne frihet.
  Spørsmål:
 2. Hvordan opplever du Endetidsbudskapet? Spennende eller skremmende?
 3. Hva tenker du om livet etter døden? Hvordan tror du det blir?
 4. Hva tenker du om at Jesus sier at: Hans ord aldri skal forgå?
 5. Hvordan kan vi bli endel av Guds fortelling og gi videre den fortellingen til andre?
 6. Hva tenker du om min påstand at endetidsbudskapet er en kjærlighets erklæring?