Tema: Jesus kommer igjen

Tekst: Johannes 14:1-3

Det at Jesus en dag skal komme tilbake har vært en kristen tanke og overbevisning helt siden disiplene gikk omkring sammen med Jesus. Det at Bibelen omtaler 2 forskjellige gjenkomster er litt mindre kjent i dag. Jesus kommer først igjen for å hente menigheten – de troende og de som allerede da er døde i troen på Jesus. Første gang kommer han i skyene for å hente de kristne.

Andre gang kommer han igjen på jorda – på Oljeberget utenfor Jerusalem, og skal gjenopprette alt og holde dom over uretten som er begått gjennom alle tider (dette står det mye om i Bibelen). Etter første komme vil det komme tider med stor trengsel, forfølgelse, maktovergrep og forførelse. I denne tiden vil det stå fram en leder som i Bibelen kalles Antikrist, med motsatte verdier av det Jesus står for.

Når kommer han igjen? Bibelen holder tydelig fast på at det er et spørsmål vi aldri vil få svar på før han faktisk kommer. Derfor handler det om å leve oppgjort med Gud og mennesker i livet vårt – til enhver tid. Dette er en sunn generell leveregel, men også viktig innfor det faktum at Jesus kommer igjen for å hente sin menighet. Jesu gjenkomst er ikke et budskap som er til for å spre frykt eller oppmuntre til et merkverdig liv. Budskapet om at Jesus kommer igjen er gitt for at vi skal leve avklart med livene våre til enhver tid, gjøre oss forberedt, og si noe om at han kommer igjen for å sette alle ting i rette stand.

Spørsmål til samtale:

  1. Hvilke tanker og følelser kommer opp i oss når vi hører om at Jesus skal komme igjen en dag?
  2. Får dette budskapet noe å si for prioriteringene våre her og nå?
  3. Hva vil det si å leve oppgjort med Gud og mennesker?

Lesetekster:

Ap.gj 1:11, 1.Tess 4:16-17, Matteus 26:64, 1.Tess 5:2, Matteus 24:27, 2. Tess 2:6-8a,

Sakarja 14:4, Matteus 24:36, 2.Tim 3:1-14, Johannes Åpenbaring 22:20