Del 1. «Etterfølger »        – Henning Persson 29. august 2021

Innledning:

Jesus kaller etterfølgere, ikke supportere, ikke «følgere», ikke observatører eller tilhengere.

Kallet medførte oppbrudd, overgivelse. Jesus kaller oss til å følge ham, inn i en ny livsreise. Der vi gir oss selv, i deltagelse, nærhet og lever tett på Jesus – i en ny tjeneste. Fokus, og vedvarende retning er helt avgjørende.  Det er denne overgivelse som skaper disipler!

Disiplene åpnet for et liv, der de erfarte Guds under, Guds kraft og nærhet

Bibelvers:   

Kallet: Matteus 4. 18-20, Lukas 5. 4-10

Tjeneste: Matteus 14. 18-19.

Nøkkelsetninger: «Dere skal gi dem mat». «Bring det hit til meg»

Overgivelse: Matteus 16. 24-26

Apostlenes gjerninger. 12.7 -11    Omsorg i tjenesten

Spørsmål:

Hva betyr overgivelse for deg?

Har du åpnet for etterfølgelse?

 «straks stod se opp og fulgte ham»

 Det endra de første disiplenes liv og tjeneste.

Har du tatt det steget?