Markus Kvavik ©2017

Bibeltekst:
«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.  2 Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.  3 Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:
«Se, Guds bolig er hos menneskene.
Han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem.
Han skal være deres Gud.
4  Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
For det som en gang var, er borte.»
5 Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»  6 Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave.»

Johannes Åpenbaring 21,1-6

 «Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd.  2 La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.  3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.»

Kolosserne 3,1-3

 Hovedpunkter i talen:

  1. Mennesker er evighetsvesener (Forkynneren 3,11)
  2. «Det bildet du har av livet etter døden, eller hva som skjer etter livet på jorda – det vil prege hvordan du ser på livet ditt her og nå»
  3. «Lev livet ditt på jorda med HIMMELEN i tankene.»

 Spørsmål:

  1. Hva tenker du om det som står i Forkynneren 3,11?
  2. På hvilken måte vil det bildet vi har av livet etter døden prege oss i dag?
  3. Hva legger du i uttrykket «EVIGHETSBILLER»?
  4. Hvordan ser et liv på jorda med evighetsbriller på ut?

 Bønn:

Be for hverandre, be om hjelp til å ha på deg evighetsbrillene.
Be om gruppa skal kunne vitne om Jesus til de som ennå ikke kjenner Ha