Gud griper  inn.

Når Gud griper inn skjer stor ting. Ingen ting er umulig for Gud. Da Jesus kom til gjorde forandret det historien.
Historien om Samuel viser hva som skjer når Gud griper inn. Les historien 
1 Samuel 3,1—11  og v.19-4,1

Historien om Samuel taler om at Gud gir seg til kjenne til en gutt og bruker ham som dommer og profet i en hel nasjon..

” I  de dager kom det sjelden ord fra Herren og av syner var det få. ” Var det åndelig tussmørke?
Gjennom profeten ble det annerledes. V19-4,1
Se også 1Samuel 7,2-6  Omvendelse og nye tider. Etter hvert kommer kongetiden med kong Saul og David, salvet av Samuel. Perioden er en av storhetstidene i Israels historie.
Hva kan dette si oss?  Herren kjenner  den enkelte ved navn.
Herren han gjøre store ting gjennom det menneske som åpner seg for ham.
Hva kan Herren Jesus gjøre gjennom deg?
I talen ble det brukt bilde av røde og gule kort på fotballbanen?
Rødt kort for: Rasisme, mobbing, egoisme, jag etter å tilfredsstille egne lyster, pengejag  og statusjag. Utroskap- i ekteskap og økonomi.
Hvordan harmonerer det med bildet av Gud som en kjærlig Far?
Historien om Samuel vil minne oss om at Gud vil oppreise et folk som forkynner hans pris!

Historien om Samuel  taler at Gud griper inn som svar på bønn.
 taler om bønnebarn.
Samuel var et bønnebarn. Hans navn betyr utbedt. Les 1 Samuel 1,9-18. Legg merke til Hannas stille bønn.
Hva betyr det å være et bønnebarn?! Forbønn for familie, barn, ungdom, vekkelse.

Historien om Samuel viser oss betydning av veiledning.
Foreldrene veiledning og gudstro ført Samuel  til Herrens hus.  Levende tro opplegget fra Misjonskirken Ung.
Vokste opp under prestens Elis tilsyn. Selv om ikke presten var fullkommen på alle områder  i livet.
Utfordring til å dele tro, erfaringer med andre. Medvandrer?  Hvem kan  du være veileder for?

Bønne emner.
Be for barnearbeidet og barneledere i menigheten? Ungdomsledere og ungdommen?
Be om at evangeliet kan bli forkynt og mange komme til tro i 2018.
Be for  de som sliter med sykdom.