Efes 1:22-23 + 1.Kor 12:27

  1. KRISTI KROPP

– Jesus er tilstede her og nå. Vi er en del av en levende organisme – ikke navn i en protokoll

– vi er lemmer, har funksjoner, styrker, svakheter, talenter, gaver, synlig og usynlig

– Kristus er i oss – som en kropp – ikke et bygg

  1. IDENTITET OG HENSIKT – ecclesia

– vi har alle en identitet. Vi kan beskrive vår personlighet – mer eller mindre – og av og til andres. Vi er aldri tomme eller flate; noe fyller oss alltid!

– en kristen identitet eller alltid en misjonal identitet.

– vi kan aldri delegere biter av vår identitet. Vi kan delegere oppgaver eller aktiviteter/arbeid, men aldri identiteten vår. Den har vi med oss enten vi vil eller ikke.

– hva har så Jesus planta i oss – vårt kristne «DNA/gen»: den handler om 2 ting: dele det livet vi har fått og bringe andre til Jesus/peke på Jesus

– det finnes ingen fast oppskrift på hvordan dette skal gjøres eller leves ut. Blir vi for stereotype i dette så blir vi fort ekskluderende og folk slites ut rundt oss.

  1. DEN FØRSTE DISIPPEL – ANDREAS Joh 1:40-41

-Andreas var Peters bror – de var begge fiskere.

– Andreas hadde tidlig fått sin identitet på plass som disippel. Han fulgte først Johannes døperen og nå fulgte han Jesus. Andreas gav ting videre raskt og tok sin bror med til Jesus. Så måtte Peter finnes sin måte å utvikle sitt disippelforhold til Jesus på. Men det begynte med et eksempel hos sin bror og hans veivisning til Jesus.

– Andreas ble aldri misunnelig på sin bror. Han blir aldri en fremtredende disippel som Peter, Jakob og Johannes. Andreas var trygg på sin identitet og sin plass i disippelflokken. Vi har mye å lære av ham. Han var også den som tok med den lille guttens 5 brød og 2 fisker til Jesus. Andreas kom sannsynligvis som misjonær til det sydlige Russland og nordlige Tyrkia. Det var fra dette området at kristendommen spredte seg til Norge 900 år senere. Andreas ble korsfestet og led martyrdøden på et X-kors. Han ble bundet fast til det og lagt flatt på marken til han døde lenge etterpå.

Et helt liv er et misjonalt liv! Vårt livs oppgave kan være i forhold til ett annet menneske eller én annen familie, nabolag eller lokalsamfunn. Det handler om å dele det livet vi har fått del i og å peke på/føre andre til Jesus. Det er hos Jesus at alt blir nytt og vi får ny identitet.

Spørsmål til samtale:

  • Hvordan forstår vi det med at vi til sammen er Kristi kropp?
  • Hva betyr det å ha en misjonal identitet til forskjell fra å «drive misjon»?
  • Hvordan kan disippelen Andreas være til inspirasjon for oss i dag? Hva preget hans identitet eller måte å leve på?

Eilif, 13.02.18