Bibeltekst:
«Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham i huset sitt. 39 Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. 40 Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» 41 Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. 42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»

Lukas 10,38-42

Hovedpunkter i talen:

  1. DET ER LETT Å VÆRE MARIA, NÅR DU IKKE ER MARTA.
  2. (95 % AV UKA FØLER JEG MEG SOM MARTA)
  3. HAR DU INVITERT JESUS INN I DIN HVERDAG? (DITT HUS)

 Spørsmål:

  1. Drøft påstanden «det er lett å være Maria når du ikke er Marta». Kjenner du deg igjen i dette?
  2. Har du inviter Jesus inn i hverdagen din? Får Jesus lov å prege hverdagen din?
  3. Hvordan ser din hverdag som Marta ut? Hvilke arenaer trenger du å invitere Jesus inn i?
  4. Hvorfor er det viktig å sette av litt tid til å «være Maria» også?
  5. Hvordan kan vi bli flinke på å balansere disse to?

 Bønn:

Be for hverandre, be om hjelp til å invitere Jesus med i hverdagen, og la hans vilje skjer hvor vi går.
Be om gruppa skal kunne vitne om Jesus til de som ennå ikke kjenner Han.