Modig bønn – del 2. Gudstjenesten 12. mars 2017

Hva er bønn?

Å be er å samtale med Gud – både det å henvende seg til Han og å lytte. Vi kan tenke, snakke, rope, hviske – Gud hører alt. Også når vi ikke kan uttrykke oss med ord, «hører» Gud deg.

Vi er ikke avhengig av å kontakte Gud på en spesiell måte eller med spesielle ting. Å lytte til Guds stemme, hans tanker og veiledning er også en del av samtalen.

Snakk sammen i gruppa om det å lytte til «Guds stemme»; hva er det? Hvordan gjør man det? Hvordan taler/veileder Gud oss?

Hvorfor be?

Vi trenger å ha fellesskap med Gud for å holde oss nær til han.

Snakk sammen i gruppa om hva hvordan vi kan ha kontakt med Gud gjennom bønn i en travel hverdag? Og hvorfor dette er viktig?

Hvordan be?

Bønn kan av og til oppleves vanskelig, hvordan skal man be og hva skal man be om.  Jesus lærte disiplene bønnen» Vår Far». Dette var for å sette fokus på at vi trenger ikke mange eller fine ord. Gud ønsker at vi skal ha fokus på Han når vi ber, at vi ærer Han, og at vi også skal få uttrykke våre behov når vi ber.

Les Matteus 6,7-13.

Samtal i gruppa om hvordan bønnen «Vår Far» er bygd opp, og hva de ulike elementene betyr for oss i dag.

Bønn i praksis

Snakk sammen i gruppa om hvordan dere praktiserer bønn i deres hverdag, både alene og sammen med andre. Og hva synes du er vanskelig med det å be?

Ta en runde i gruppa og fullfør setningen: Mitt neste steg i bønnelivet mitt er å …

Her er noen forslag til hvordan man kan praktisere bønn, enten det er alene eller sammen med venner, familie eller kjæreste/ektefelle.

Klemmebønn – vi holder hverandre i hendene og når en er ferdig med å be klemmer den i hånden til den ved siden. Da kan denne personen be, eller klemme videre hvis ikke han vil be. Flott å bruke både i store sammenhenger og når vi er sammen bare familien.

Nonstopp bønn – Skriv bønnemner på en liten lapp og legg den på et sted sammen med en pose nonstop eller annet godteri. Hver gang noen er borte å ber for en av bønnelappene legger de en nonsopp oppi skåla. Etter en tid kan dere ha felles bønnestund og kose dere med godteriet oppi skåla.

Velsignelses bønn – her kan vi bruke Herrens velsignelse slik som den står i 4. Mosebok 6. 23-26.

«Herren velsigne deg og bevare deg «

«Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.»

«Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.»

Denne er fin å be for barna eller familiemedlemmer før de legger seg eller før de drar på jobb og skole om morgenen. Kanskje kan den forkortes til å kun si «Herren velsigne deg og bevare deg»

Ferdige bønner – Bruk bønnen «Vår Far», eller andre ferdigskrevne bønner fra bøker eller lign.

Kan dere dele erfaringer, har noen i gruppa prøvd noe av dette? Har noen i gruppa andre forslag til hvordan man kan be/komme i gang med bønn – enten det gjelder å be alene eller sammen med andre?

Utfordring

Å lære å be er som å lære å sykle; man må begynne enkelt og så kan man ta steg for steg. Ta en runde i gruppa der man gir seg selv en utfordring for sitt eget bønnelivet som man skal prøve på frem til neste samling. Det kan f.eks. være:

  • Jeg skal be en kort bønn høyt med familien min før maten
  • Jeg skal foreslå å be en kort bønn sammen med ektefellen min, og si at hvis hun/han også vil be en kort bønn så ville det være kjempeflott og godt.
  • Jeg skal be en bønn sammen med barnet mitt hver gang jeg legger han/henne
  • Jeg skal be en kort bønn en gang når vi setter oss i bilen for å kjøre hjemmefra eller ved en annen anledning.
  • Jeg skal be en kort bønn sammen med en god venn neste gang vi treffes.
  • Vi skal snakke sammen hjemme om å gjøre en av forslagene som vi leste/snakket om tidligere.