Husgruppe undervisning – Modig bønn – Del 3 – ”Hva ser du?”.

Om en er kristen eller ikke så tror jeg  at mesteparten tenker at bønn og tro henger sammen. Guds relasjon og bønn er knyttet sammen.

M.a.o. Bønn er måten en henvender seg til Gud på. Takker og ber Gud om noe.

Spørsmålet vi stiller oss er:

Om det er slik at vi tror at Gud er en god Gud som elsker sine barn og som ønsker det beste for sine barn. Om det er slik at vi vet at Guds kraft beveges gjennom bønn.

Hva er det da som gjør at vi kanskje ikke ber så mye som vi skulle ønske, burde, skulle be?

(Målet med dette spørsmålet er ikke å skape noen som helst fordømmelse men heller å reflektere over hva det er som gjør at bønn er såpass utfordrende for mange i dag.)

Les Matteus 9. 35-38

Når Jesus gikk fra by til by ble han grepet idet han så folket som levde uten mening, mål, drømmer og uten kraft i livet.

Spørsmål:

Hvordan passer dette inn i våre liv og i vår hverdag i dag?

Om Jesus fysisk skulle vært tilstede i vår hverdag og i vår by. Hva hadde han sett? Hva ser Jesus nå i dag?

Hva tror du Jesus hadde sagt til oss? Vi som er hans disipler nå i dag?

Les Matteus 5. 1-8

Jesus møter Simon og fiskerne og sier: ”Legg ut på dypet og kast garnene til fangst!”

Og det Jesus ber Simon om er 2 ting:

    1. Simon gjør det på en ny måte.
    2. Simon gjør det enda en gang.

Svaret Jesus får er: ”Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe.”

M.a.o:

Vi er oppvokst her. Vi kjenner sjøen. Vi har gjort dette mange ganger før.

Vi kunne gjort dette med ”Autopiloten på”..

Og det er ikke det at vi ikke har stått på. Vi har strevd hele natten for å få fisk.

”Men på ditt ord vil jeg kaste garnet.” (På ny og på en ny måte).

En påstand:

Noe av vår største velsignelse vi som enkelt mennesker og menighet har er at vi kjenner og er i kontakt med mange mennesker rundt oss.  Vi er oppvokst her. Vi kjenner familien vår, vennene vår, og kollegaene våre. Vi kjenner kulturen, byen og dem rundt oss.

Det kan også bli en av våre største utfordringer. Da vi kan havne der at vi ikke lenger ser dem med ”nye øyne” og møter dem slik Jesus ville møtt dem.

Kanskje er det slik at vi tenker at det må et mirakel til for at de skal møte Jesus, endre situasjonen de er i eller endre livene de lever nå i dag?

Eller kanskje vi tenker at det må et mirakel til for å endre det vi selv står i?

En modig bønn er å be:

Jesus, La meg få se dem på en ny måte.

Jesus, La meg få se det med dine øyne. Situasjonen vi står i, menneskene vi møter.

Spørsmål:

Hva trenger du å se på en ny måte?

Hvem har du i ditt liv som trenger deg til å se dem med Jesu øyne?

Les Efeserbrevet 3. 14-19

Paulus skriver at veien til å kjenne og fatte Kristi kjærlighet. Slik at det ikke bare blir kunnskap. Er at Guds Ånd styrker oss i vårt indre med sin kraft.

Paulus bønn var at det indre liv måtte styrkes med kraft.

Spørsmål:

Hva tenker vi om denne bønnen Paulus ber?

Er det en bønn vi kunne bedt over våre liv.

At Guds kraft må styrke vårt indre liv. Slik at våre øyne kan se det samme Jesus ser?

Les: Hebreerbrevet 4.16  – 10.35   – 10.19

Vi takker og ber denne uka for:

Alle barna som kommer til oss. For barnelederne og Mandagsmiddag, Hobbygruppa, Solstrålan, GlaSang, Maxi, Søndagsskolen.

Teknikerne, Musikerne, sangere.

De som styrer og lager: lyd, bilde, lys, Tv produksjon og reklame.