Husgruppeopplegg – modig bønn del 4

De foregående temaene viser oss nødvendigheten av å være en del av Guds oppdrag. Vi inviteres til et liv der vi åpner for at hans vilje blir vår hverdag.

Først da vil vi begynne å se omgivelsene med Guds øyne. Først da vil vi våge å gå på Guds ord. Og ved hans side kan vi våge å tro på mirakler …

Del 4 vektlegger mulighetene ved forbønn, kraften ved å være en forbeder og mulighetene ved «bønn i ryggen».

Les bibeltekstene:

  1. Mosebok 17. 8 -16

Drøft tanker rundt følgene momenter teksten viser:

  • Avgjørende for krigerne/arbeiderne at bønn driver arbeidet. Helt avhengig av dette for å «seire» !
  • Den unge Josva hadde de eldre lederne i ryggen. Hva med en struktur på dette i dag?
  • Nødvendigheten av at «trøtte hender»/ forbedere får støtte og hjelp. Kan Celle gruppene delta mere aktivt også ved konkret forbønn og støtte?
  • Tror vi kan ha mye å hente på å se hvordan lederteamet; Moses, Aron og Hur stod sammen, i samme kamp og tjeneste. Hva med å ha «en bønne tropp» på kanskje tre ektepar, som er fortrolige innenfor gruppen, der hovedfokuset er at disse tre hjemmene ber spesielt for hverandres familier Be også konkret om frelse for de som innenfor denne gruppen naturlig kan nevnes.

Les bibelteksten : Apostlenes gjerninger  12. 1-17

Drøft spesielt to ting:

  • De valgte å «stå sammen» i krisebønn! Vanlige mennesker som du og meg. De bad, ropte til Gud i sin nød. De må ha kjent på tvil og redsel, overraskelsen over bønnesvaret tyder sterkt på det. Kjenner du deg igjen?
  • «Inderlig bønn» var medvirkende for mirakelet som utspant seg i fengselet, da Gud «reddet ut Peter». Klarer vi å se denne muligheten? Bønnefelleskap har både omsorg og ekstra kraft i seg!! Dette var noe av «livsnerven» i den første menighet. Er det vår livsnerve?

Paulus hadde en modig bønn som han alltid kjente i sitt hjerte:

«Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst» Romerbrevet 10.1. Dette var drivkraften i tjenesten!

Be om at dette kan ligge som en smerte og lengsel også for ditt liv og din tjeneste!