Opplegg for gruppesamtale

Av Eilif Tveit

Tema: PÅ DITT ORD

Tekst: Lukas 5:4-11

Historien forteller at Jesus trenger Peters båt til å stå i, litt ute på vannet, for å kunne nå folket på stranden slik at alle kunne høre. Samtalen med Peter og Jesus som følger etter talen til folket er historiens midtpunkt. Peter og de andre har strevd hele natten uten å få noen fangst. Jesus ber de på sin måte å prøve på nytt. Peter tviler, og uttrykker dette, men gjør det likevel – siden det er Jesus som sier det. Jesus utfordrer Peter sin fakta-kunnskap og logikk.

Jesus gjør dette mange ganger i løpet av sin tjeneste i forhold til de menneskelige begrensninger som vi alltid har og tar utgangspunkt i. Her kommer Jesus inn for å utvide vår horisont i forhold til hva som er mulig for Gud. Her er vel hele kjernepunktet. Vi har noen grenser for hva vi kan – Gud er ikke begrenset. Hva kan det gjøre med oss?

Peter får dette personlig rett fra Jesus. Det er ikke noe han bare kan hente fra sin opplæring i loven, profetene og skriftene – slik enhver jødisk gutt hadde fått. Han fikk en direkte oppfordring og et direkte kall fra Jesus. Det valgte Peter å handle på. Historien ender med at Peter forlater arbeidet sitt og følger Jesus.

Spørsmål til samtale:

  1. Hva kan denne teksten si oss om forskjellen på Guds ord generelt og Jesu tiltale til oss spesielt?
  2. Hva lærte Peter denne dagen, og hva kan vi lære av dette?
  3. Hva innebærer det for oss å være tilgjengelig for Jesus?
  4. Hva sier Peters reaksjon oss når Peter ser at de faktisk får masse fisk?
  5. Hva kan konsekvensen bli i våre liv når Gud griper inn og sprenger våre grenser?
  6. Er vi åpne for at livene våre kan endre retning?