Opplegg for gruppesamtale

Av Eilif Tveit

Tema: PÅ SPORET

Tekst: Filipperbrevet 3:13-16

Det er Paulus som skriver til menigheten i Filippi – den første menigheten som ble starta på det europeiske fastland. Han skriver om å legge noe bak seg og se framover. Det var viktig for Paulus å ikke spore av eller ta andre veier enn veien gjennom Jesus som frelser og håp for evigheten.

Å holde seg på hovedsporet eller ta et sidespor er alltid aktuelle tema i livet generelt, og i kristenlivet spesielt. Avsporing eller sidespor er alltid et symbol på å velge noe utenom Jesus. Det fører alltid gal vei. Det engelske «DEAD END» er et bra uttrykk for det. I enden på et livsspor uten Jesus finnes det ikke noe håp – ikke noe liv. Jesus er likevel ute på sidesporene og leter etter oss. Han er aldri langt borte fra oss. Han vil alltid gjerne hjelpe oss å finne tilbake til det gode livet.

Veien til Gud går gjennom Jesus – det finnes ingen andre veier eller spor som er gitt oss. Og veien er relasjonen til Jesus selv.

Spørsmål til samtale: 

  1. Hva tror du ligger i å legge ting bak seg – og samtidig strekke seg etter det som ligger foran?
  2. Hvilke avsporinger kan vi oppleve i livet som er vanlig å vår tid?
  3. Hva tenker vi rundt at Jesus er den eneste vei til himlen – og hvordan formidle det til andre uten «å tråkke på» andres tanker?
  4. Hva ligger i forskjellen mellom religion generelt og kristendom spesielt?
  5. Hvordan kommer vi inn i, og hvordan utvikler vi en relasjon med Jesus?

Lesetekster:

Lukas 15:4, 

Johannes 14:4-9