Bibelhenvisninger:

2.Mosebok 14, 16-16 og 21-22

Matteus 11. 28-30

Israelsfolket var i fangenskap i Egypt. I den situasjonen ble sett og hørt av Gud. Han reddet dem ut av fangenskapet og tok ansvaret og ledelsen for vandringen mot hjemlandet. De møtte mange farer og utfordringer. Vi stanset ved situasjonen ved Rødehavet. Gud gjør et mektig under. Havet skiller seg. Alt handlet om å velge å følge i tro.

Følelsene har trolig vært mange:

 • Noen redde for seg selv og sine. Vil vannet falle tilbake?
 • Andre slet med tvil. Vil Guds ord være nok? Vil hans beskyttelse holde
 • Det var trolig også noen som var mere trygge. Vandringen med Gud hadde lært dem at han holdt sine løfter. Kanskje de små sang og var med å roe de andre?

Hvem kom over?

Alle som fulgte Guds veiledning. Både de med høy puls og de med rolige pulsslag.

Spørsmål:

 • Hva kan dette lære oss om tillit til Guds løfter?
 • Drøft hvordan det oppleves å følge Gud med bekymrede pulsslag. Det viktige er å holde fokuset på vandringen som ligger foran og følge?
 • Hvordan kan vi hjelpe hverandre til dette underveis?

Vi så også på bildet der Jesus inviterer oss til å vandre sammen med han under et åk. Han ønsker med bildet å få frem at han vil «vandre i hop», sammen med oss, og dele presset. Eller kanskje enda tydeligere, ta presset fra oss.

Hans kraft blir vår hvile. Hans fred bevarer våre tanker i rett fokus, vendt mot Jesus. Åket er nåden. Her får du hvile ved å ta imot, og her finner du stadig på ny hvile under vandringen.

Spørsmål:

 • Hvordan finner vi hvilen under Jesu åk?
 • Hvordan opplever du at presset og byrden blir mindre, ..eller  borte?

Et oppsummerende spørsmål til temaet:

 • Opplever du deg sett og møtt av Gud, i din situasjon?

Bønneemner:

 • Be for familiene våre, om hjelp til å dele tro på hjemmebane.
 • Be for våre ansatte.
 • Be for barnearbeidet.
 • Be for årets konfirmanter.