Tekst:   Matt 28:1-10

+ 1.Pet 1:8 + Ap.gj. 2:24

Jesus er oppstått er tematikken for 1.påskedag. Kvinnene kom til graven. Maria Magdalena er flest ganger nevnt blant dem – i evangeliene. De er øyenvitner om den tomme grav og får møte Jesus som er oppstått. Maria Magdalena har en interessant historie som den som kom til Jesus og vætet føttene hans med tårer og tørket dem med sitt hår. Han hadde helbredet henne for sykdom fra før. Hun var ellers kjent for sitt umoralske liv. Hun er den første ved graven og får møte oppstandelsen – et viktig øyenvitne.

Engelen velter vekk steinen for dem som øyenvitner om den tomme grav. Jesus var allerede stått opp og hadde fått en kropp som ikke lenger var bundet av tid og sted – samtidig som han faktisk hadde en fysisk kropp. Det ble jordskjelv og lyn og lys ved oppstandelsen da engelen kom. Frykt ikke – var det kvinnene ble møtt med – fra engelen og fra Jesus.

Peter understreket senere i sin pinsepreken at døden ikke kunne holde på ham. Peter identifiserte altså døden som en personlig kraft som ikke var sterkt nok i forhold til oppstandelses-kreftene.

Spørsmål til samtale

  • Hvordan kan det oppleves for kvinnene å ha forberedt seg på møte med grav og død, men faktisk møter livet og den levende?
  • Tomheten i graven der Jesus hadde vært som død – hva kan den symbolisere eller bety?
  • Henvisningene til Jesu oppstandelse er mange – både fra Peter og Paulus og andre som skrev NT. Hvorfor er oppstandelsen så helt avgjørende i all kristen tenkning, tro og liv?
  • Jesus lever! Hvilke reaksjoner var naturlige for dem som hadde sett Jesus død?
  • Hvilke følger er naturlige for en som tror på oppstandelsen i dag – følger i det kristne praktiske livet?