MITT VALG

Vi tar mange valg i livet. Det å ikke velge er også et valg. Ofte er det sånn at man ikke nødvendigvis velger men at ting bare blir sånn. Mange opplever at det ikke er samsvar mellom intensjonene våre, det vi egentlig vil og slik vi i praksis velger.

Les Lukas 10. 38-42

Jesus sier Maria har valgt den gode del og snakker om å velge å sette seg ned og lytte til Han. Vi trenger et bevisst forhold til forvaltningen av en verdifull ressurs som vi alle har like mye av MEN som vi velger å bruke forskjellig. Nemlig TID! Gud ber oss handle som en respons på det han sier inn i vårt liv.

Les 2. Tim 2.4

Det er en utfordring at Gud, menighet og tjeneste er det som først skvises ut når tidsklemma «rammer».

Les Jes 30 1-2

Tenk på Egypt som et bilde på menneskelig kraft. Dersom vi styrer etter normene i samfunnet er det forbruk, egoisme og konsum som står høyt.

Gud ønsker at vi skal leve som forvaltere, ikke forbrukere.

Les Jes 30. 15 og 18

Gud ber oss finne styrke i stillhet og tillit til Han. Han kommer med sin nåde og barmhjertighet.

Spørsmål:

  • Er det samsvar mellom det vi sier er viktig for oss og de valgene vi faktisk tar?
  • Hva styrer vi etter? Egne ønsker, hva som er «normalt» eller hva Gud sier?
  • Hvordan kan vi høre at Gud hvisker når verden roper?
  • Tør vi flytte oss fra forbrukere til forvaltere? Både med tanke på TID og PENGER

Felles bønnetema: Be for konfirmantene og deres familier, be skolene og barnehagene i Lyngdal. Ta en runde med takkebønn.

Utfordring:
Sett opp for deg selv hva som er viktigst for deg å styre/velge etter.
Gi Gud 10 min i stillhet hver dag. Les i Bibelen og be.