KJENNSKAP

Johannes 10:3-6+14

Tematikken med hyrde og sauer er ofte brukt i Bibelen, både i GT og NT. Grunnen er nok at temaet er enkelt å anvende til alle tider og blir forstått av de fleste uansett bakgrunn.

Sauer er stort sett forsvarsløse dyr, særlig når de blir spredt fra hverandre. Her ligger en god paralett til oss mennesker. Vi er ofte mer forsvarsløse enn vi tror.

Presset utenfra er stort og vi påvirkes mye uten å forstå rekkevidden av det. Ulv i fåreklær er et bilde på faren som truer innenfra – den som kommer skjult

Og som ofte er den vanskeligste å takle for oss mennesker. Men det finnes en måte å avsløre faren på – det er om vi gjenkjenner stemmen eller ikke – stemmen fra den som kommer mot oss.

Kunnskap er viktig til et visst punkt, men kjennskap er helt avgjørende i livet.. Sauens erfaring avgjør om en kjenner igjen stemmen til den som lokker og vil ha oss til seg.

Kong Davis skriver i Salme 23: HERREN ER MIN HYRDE.

To måter å håndtere saueflokker på er inngjerding eller hyrde. Gjerder sørger for ytre rammer. Hyrde sørger for en tiltrekkende sentrum.

Våre livsvalg gjør vi når vi utfordres av kjente eller ukjente stemmer i livet vårt. Velger vi å gå mot sentrum og tryggheten hos vår hyrde eller velger vi å gå bort for å klare oss på egen hånd?

 

Spørsmål til samtale:

  • På hvilke områder i livet er vi mer forsvarsløse enn ellers?
  • Hvordan kan vi øve oss i å gjenkjenne Guds stemme blant alle andre i denne verden vi lever i?
  • Trives vi best med gjerder/faste rammer rundt oss eller er bildet med hyrder uten gjerder det som tiltrekker oss?

 

Les hele Salme 23 + Salme 100:3