Husgruppe opplegg til talen: ”Å gi det videre er en livsstil”.

Innledning:

Hele skaperverket og alt levende liv på jorden, lever i sesonger.

Vinteren er over og våren er her. Det er en tid for å hvile, en tid for å arbeide.

En tid for å så ut, en tid for å høste inn. En tid for å ta imot og en tid for å gi.

Det er det naturlige. Det er skaperverket, livets gang, livsrytme, fra generasjon til generasjon. En bevegelse der noe kommer til oss for så å gå videre.

Vi er alle en del av noe større, noe pågående. Noe Gud har gjort i tusener av år og enda gjør i dag. Alt levende liv er avhengig av en gjennomstrømning. Uten bevegelsen, uten gjennomstrømningen dør det som var ment å leve.

Vi snakker i dag om å velge en livsstil der du gir videre av det du allerede har fått.

Les Salme 24.1

Alt hører Herren til.

Det vil si at vi alle er mottakere og får ta imot av det som er Gud sitt.

Vi kom til jorden uten noe, og vil reise fra jorden uten noe.

Spørsmålet vi ønsker å se på i dag handler om hva vi tenker om tiden vår på jorden som forvaltere i en større sammenheng.

Spørsmål: Du som så talen – Hvordan opplevde du det som ble sagt?

Les 12. 43-44 (Enken som ga av sin fattigdom alt hun eide)

Hvorfor legger Jesus merke til enken?

Hva sier Jesus om de rike?

3 Punkter – Om å gi det videre er en livsstil.

  1. Gud ga først!

Johs. 3.16 – sier: For så høyt elsket Gud at Han ga sin eneste sønn……

Hvorfor ga Gud? Jo fordi: Han elsket?

Hvem elsket Gud? – Jo verden – deg og meg og alle dem vi har rundt oss.

Et utfordrende og rart spørsmål: 

Hvem ville du ha gitt ditt eget barn for?

Hvem er verdt å gi sitt barn for, eller den du elsker over alt annet, for?

Vi skal ikke gi våre barn for noen – Men Gud ga alt. Sin egen sønn.

Hvorfor? – Jo fordi: Han elsket.  Guds godhet og kjærlighet kostet Ham alt.

Spørsmål: Koster det å være god deg noe? Elsker vi? Slik at vi gir videre?

Eller er det noe vi henter fra ”overskuddslageret vårt”?

Les: Matteus 6. 19-21

Spørsmål: Hva tenker du om disse versene?

  1. Vokse i raushet.

Bibelen viser oss et bilde der Jesus er hodet og vi er hans lemmer.

M.A.O – Vi er alle en del av noe større.

Et godt spørsmål vi kan stille oss selv er:  Var Jesus raus?  Er Jesus raus med oss?

Om svaret på det er: Ja…   Jesus var og er Raus.

Da skylder vi også å være raus. (Han er hodet vi er en del av hans kropp)..

En del av Hans bevegelse, Hans tanke, ønske, handlinger og gjerninger.

  1. Det starter med hjertet.

Vi bruker vår tid og våre penger på det vi verdsetter mest.

Les: 1 Korinter brev 13. 3

Kjærligheten er drivkraften. Å være en glad giver starter i hjertet.

Kjærligheten skaper likhet, menneskeverd, jevnbyrdighet og har ikke rom for agenda, maktmisbruk eller rollespill.

Å gi tilbake til Guds Rike. Til Guds sak. Guds tanke og Guds menighet. Handler om å se seg selv i en større sammenheng, der en velger å være en del av Guds plan også når det kommer til pengene. Vi

Les: Ords 3. 9 + 2 Mos 23. 19 + 3 Mos 27. 30 + Matt 23. 23

Tienden er et gammelt ord. Det ble brukt i GT tid og i NT tid.

Det handler om å gi tilbake til Gud 10% av det vi tjener.

Og grunnen til at vi gjør det er for å vise vår takknemlighet og Ære Gud for at vi får lov til å være med i det Han gjør nå i dag.

Bibelen snakker kun om 10% og at det i tillegg kan gis gaver i tillegg til de 10%.

Det betyr at 10% er det minste Bibelen snakker om.

Men det er viktig å ha et sunt og godt perspektiv også når det kommer til penger. Om det er slik at en ikke har for vane å gi så vil jeg anbefale å begynne et sted. Og la det vokse over tid.

Bibel vers som ble brukt i talen:

Ordspråkene 11.11 + 11.24 + 11.25 + 14.21 + 14.31 + 19.6 +

Salme 145.5 + Salme 25.8 + Salme 23.6 + Salme 103.5 + Titus 3.4 1 + Krøn 29.11 +