Connect spørsmål – Del 1.

Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Timeout»

I den første delen var overskriften: «Frykt ikke!»   Utgangspunkt i Salme 23. 4

Hovedtanken i talen var: Gud skapte oss mennesker til relasjon. Gud ønsker at vi skal lære oss å hvile i og stole på Ham i prøvelser og utfordringer vi møter i livet.

 «Større kjennskap til Gud og Guds tanker for oss, leder til en større fred og  hvile, selv når det «stormer» rundt oss». Hvem har du med deg i «Båten» din?

Jesus sier at mens vi er her på jorden vi vi ha prøvelser og møte vanskeligheter. Det mest naturlige for oss mennesker er at vi ikke ønsker det. Vi ber naturlig nok om å få slippe og noen ganger slipper vi. Andre ganger vil Gud at vi skal komme dypere i relasjonen med oss gjennom prøvelsene.

Bibelen lærer oss at vi ikke må gi opp men holde ut. Å lære oss, å stole på at Han har kontrollen.

  • Bibel vers å lese: Markus 4. 35-41.

Jesus stilner stormen. Disiplene går fra frykt for stormen til Ærefrykt for Ham.

  • Efeserne 1. 19.20. –   Salme 23. 4   –  Peters brev 4. 12-14.  –   Jakobs brev 1. 12
  • Nøkkel spørsmål:
  • Hvilke tanker gjør du deg om det å ha Ærefrykt for Gud?
  • Har vi opplevd noen livs stormer eller erfarer du noen livs stormer nå?
  • Har du opplevd erfart at Jesus kom med sin fred, vandret sammen med deg i gjennom en «storm» (prøvelser). Har han stilnet en «storm» for deg?
  • Hvorfor må vi gå gjennom prøvelser her på jorden? Hvorfor tillater Gud det

Snakk om bildene under.

Graden av kjennskap leder til grad av tillit. Som igjen leder til grad av overgivelse og oppdagelse/Åpenbaring.