Connect spørsmål – Del 2.

Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Timeout».

I den andre delen er overskriften: «Til dekket bord» med utgangspunkt i Salme 23:5a.

Hovedtanken i talen:

Kombinasjonen mellom det å stå innfor en fiende i livet og det å kunne ta et steg til siden for å spise og hvile – finner vi nesten ikke andre streder enn i det bibelske materialet. Illustrasjoner på situasjonen er vanskelige eller umulig å finne andre steder. Vi inviteres til et dekket bord like innfor en truende situasjon. Nettopp der kan vi være trygg og nyte av det gode Gud vil gi oss. Måltidets betydning er ofte opp til oss å definere ut ifra vår situasjon, men også ut ifra en tanke om fellesskap og deling. Vi slites mellom det å skulle ordne opp selv og det å gi oss over i Guds hender.

Bibelvers å lese:

  • Salme 23:1

Når Herren er vår hyrde så fører det oss inn på en retning der behovet for alle andre ting blekner.

  • Mosebok 14:14

Moses står med ryggen mot Rødehavet og ser egypterhæren komme etter dem. Israelsfolket anklager Moses for å ha ført dem i ulykka. Da roper Moses til Gud og Gud svarer.

  • Jesaja 30:15-18

Gud inviterer Israelsfolket til å holde seg i ro i stedet for å prøve å flykte fra fienden som truer, men de følger ikke Guds råd

  • Johannes Åpenbaring 3:20

Gud inviterer seg hjem til oss for å holde måltid med oss og vi med han.

Nøkkel spørsmål:

  • Hvilke tanker gjør du deg om det å egentlig ikke mangle noen ting? Er det mulig?
  • Hvem er «fienden» i livet vårt, i familien vår, i omgivelsene våre, i vår verden?
  • Hvordan blir forskjellen i livet om vi regner med Gud eller ikke? Har vi erfaringer som sier noe her?
  • Klarer vi å plassere inn en «time-out» når det stormer som verst?
  • Hva er det Gud inviterer oss til egentlig; hva betyr det at han dekker bord for oss – og hva vil et dekket bord med et godt måltid si for deg og meg?

Guds velsignelse!

Eilif Tveit 02.10.18