Husgruppe spørsmål – Del 3.

Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Timeout».

I den andre delen er overskriften: «En hellig tid» med utgangspunkt i Salme 23. 2-3

Hovedtanken i talen:

Det finnes noe i livet som Gud satte først og foran alt annet. Noe nødvendig, den gode del som ikke kan tas bort men som er utgangspunkt for en dypere relasjon, sterkere forankring, forståelse og erfaring sammen med Gud. Dette slik at vårt kjærlighet og tilbedelse til Gud skal kunne vokse men også slik at vi ikke mister «kursen» og forviller oss bort fra de gode nyheter om Guds nåde og frelse.

1 Mosebok 2 viser oss at Gud skapte 6 dager der mennesket var det siste Han skapte. Den sjuende hvilte Han. Og det første Han skapte menneske til var ikke å prestere noe for Ham men å hvile sammen med Ham den sjuende dagen, en Hellig tid. Betydningen av ordet Hellig er det som er: Nødvendig, Ukrenkelig, dyrebart, umistelig. Det som er helt og fullstendig og som skal behandles med: Ærefrykt og dyp respekt og ikke vanæres. Det som bringer lykke.

Bibelvers å lese:

 • Mosebok 2. 3 – Gud hvilte den sjuende dagen og helliget den.
 • 2 Mosebok 20. 8-11 – Det tredje budet.
 • Lukas 10. 38-42 – Det nødvendige. Den gode del. Skal ikke tas bort.
 • Efeserne 5. 15-17 – Får å forstå Herrens vilje må vi bruke tid å lære oss å kjenne Gud.
 • Markus 1. 35 / Lukas 6. 12 / Matteus 14.22-23 – Til og med Jesus måtte si Nei til noe for å kunne si Ja til det som var umistelig.
 • Lukas 5. 19 – Jesus gjorde bare det Han lærte av sin Far å gjøre.
 • Jesaja 45. 3 – Jeg gir deg skatter som er skjult…….

Nøkkel spørsmål:

 • Hvilke tanker sitter du igjen med etter denne talen?
 • Hva tenker du om denne påstanden: Tiden og kulturen vi lever i, har en overveldende måte å sette oss under press, når det kommer til det måten vi disponerer tiden og hviler i Guds nærvær.
 • Må vi si NEI til noe for å kunne si JA til noe som er mer verdifullt?
 • Hva vil det si å hvile for deg? Holde hviledagen hellig? Være i Guds nærvær?