• Tro som bærer gjennom alt – v/Eilif Tveit
 • Bibel-vers å lese:
 • Filipperbrevet 4:6-7, Johannes Evang. 3:1-12, Efeserbrevet 3:17
 • Nøkkel spørsmål:
 • De vanskelige hvorfor-spørsmålene: det kan av og til finnes forklaringer på de vanskelige spørsmålene i livet slik som det ondes eksistens og dårlige valg. Hva tenkes om slike ting i dag?
 • Nikodemus kom med et logisk problem som ikke kunne ha noen naturlig forklaring – det å kunne bli født på ny. Hva var egentlig Nikodemus sitt problem?
 • Davids salmer er fulle av fortvilte spørsmål i krisetider. Vi skal også få lov til å stille de vanskelige spørsmålene. Men det finnes en annen vei som Jesus peker på for Nikodemus – en vei der våre logiske tankerekker ikke strekker til – «overgår all forstand». Gud svarer ikke alltid med en forklaring, men med en annen retning – et hvem og et hvor.
 • «Tro er ingen smertedemper, men en retning; på sorgen, på tankene, på håpet» sier en mor som har mistet en sønn. Et av resultatene av å øse ut hele vårt hjerte for Gud er FRED. Og freden overgår all forstand. Hvordan kan en slik fred arte seg i livene våre?
 • Denne freden har ikke bare med vårt hjerte å gjøre (følelsene), men også med tankene våre. En tro som krever å kunne forstå Gud vil kunne rakne når tilværelsen bryter sammen for et menneske. Dette blir altså en blindvei. Hvordan kan vi sikre oss at vi ikke slår inn på denne blindveien?
 • Kort sagt så koker det kanskje ned til dette: Krever vi å forstå Gud (logisk) for å tro – så vil vår tro leve farlig og svært sårbar. Gir vi opp kravet, men øser ut våre spørsmål og alt som ligger på vårt hjerte i tillit til at Gud vet alt og vil oss det beste – så åpnes døren til fred i hjerte og tanke. Da vil vår tro lande trygt i tillit til Gud – uten at vi alltid har oversikt eller forstår.
 • Om det behøves for å utvide samtalen, ta med disse versene og spørsmålet.
 •  Efes 3:14-21
 • Hva innebærer det at Kristus bor i våre hjerter ved troen og at den er grunnfestet i kjærlighet?