Husgruppe spørsmål – Del 3.

I den tredje delen snakker vi om bønnens kraft og liv. Utgangspunktet for samtale i gruppen er skriftstedet der Jakob refererer til Elia i 1. Kongebok, der han skriver at Elia var et menneske under samme kår som vi. Her er ikke poenget at vi skulle sammenligne oss med Elia, men at vi skulle se hvilken Gud vi tilhører og hva et enkelt menneskes tro, bønn og tilbedelse kan utrette.

Hovedtanken i talen var: «Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye».

 • Bibel vers å lese:
 • Jakobs brev 5. 16-18. –  Romer brevet 3. 22-24.  –  1 Kongebok 18. 42-44.
 • 3 Punkter om bønn.
 1. Spesifikk bønn – Matt. 9. 35-38 – Bruk meg/ La meg få arbeide/ Bønneliste.
 2. Takknemlighets bønn – Fil. 4. 4-7  –  1. Tess. 5. 16-21 – Takke for velsignelsene. Tomas Sjødin skriver i boka: «Det er mye du ikke må» om tiden vi lever i: «Det har åpenbart skjedd en forskyvning her, fra takknemligheten over alt man har fått oppleve, til ergrelsen over alt man til enhver tid går glipp av.»         
 3. Tårenes bønn  –  Luk. 19. 41  –  Sal. 56. 9 – Noen ganger finnes ikke ord som dekker Det vi føler. Men det er ikke dermed sagt at vi ikke ber. Tomas Sjødin skriver i boka: «Mens du hviler», «Smerten og lidelsen har ingen egenverdi og skal selvsagt ikke oppsøkes, men når den rammer ens eget liv, er det klokt å ikke flykte, men heller hvile i overgivelsen. Fortsette å falle i Guds hender. Selv om det ikke ser ut til å skje noe i det synlige, er det noe som skjer i mørket; Gudsbildet fordypes, troen blir mer og mer kjærlighet, Gud blir på liv og død.»

 

 • Nøkkel spørsmål:
 • Hvilke tanker/ følelser sitter du igjen med etter denne talen? Er det noe du vil framheve?
 • Hva tenker vi om at Jakob bruker Elia som referanse punkt når det kommer til et rettferdig menneskes bønn?
 • Jesus viser i evangeliene at han ofte trakk seg tilbake, opp i fjellet, for å være alene med sin Far i bønn. Hva er det med bønn som er så viktig for oss?
 • Kjenner vi oss igjen i og kan vi dele noen erfaringer fra de tre punktene som ble nevnt om bønn. Spesifikk, Takknemlig, Tårenes bønn. Flott om vi deler erfaringer og be for hverandre etterpå