Husgruppe spørsmål – Del 4.

Vi er inne siste del  tale serien : «Tro som holder» og i den fjerde delen snakket Henning Persson om Livsforhold & Tillitsforhold

Hovedtanken i talen var Livsforhold: En livsorganisme gir alle muligheter til livssyklus. Jesu livskraft blir vår livskraft, når vi åpner for det, i våre liv.  Jesus sier «bli i meg», det er en forutsetning for fruktbar tro.

  • Bibel vers å lese:

Johannes 15. 1-11, Galaterbrevet 5.22, Johannes 10.14 og 10.27- 28

  • Nøkkel spørsmål:
  • Er vi villige og åpne for at Gud får «stelle oss / rense oss, slik han vil?         
  • Jesus viser at livsprosessen i våre liv, speiler hvordan Guds ord og vilje får virke i oss. Vår kjærlighet blir en konsekvens av dette. Lydighet og kjærlighet hører alltid sammen! Slik var det også for Jesus, som holdt fast på guds bud og Guds ord, under alle livsforhold. Hvilke tanker gir det oss om tillit til Guds ord? Har vi noen grunn for å dra hans gode vilje i tvil? Hvilke konsekvens gjør det med «frukten» i vårt eget liv?
  • Åndens frukter står beskrevet i Galaterbrevet 5.22. Dette er frukter som skapes gjennom den foredling Den Hellige Ånd virker i våre liv. Hvordan kan vi leve, og være bevisste på at disse prosessene skal modnes frem i oss? Er vi disipler i endring? Strekker vi oss etter endringene?
  • I Johannes 10 er forholdet mellom hyrden og fårene det sentrale for Jesus.

Historien som deles i talen, bekrefter hvor viktig tillitsforholdet i hverdagen kan bli i krisesituasjoner. Del erfaringer rundt dette: å høre Guds røst, oppleve seg sett av ham og våge å følge ham.

Det er fullt mulig å høre Guds stemme, uten å velge å følge.  Mange gjør dessverre det.

Jesus viser oss rekkefølgen: høre, tro og følge. Hvor bevisste er vi på at tillitsforholdet til Jesus speiles i vår vandring med ham?