Å elske de skandaløse.

Innledning:

Nå er det ikke slik at Jesus elsker noen typer mennesker mer en andre.

Han elsker de rike like mye som de fattige. De som lykkes like mye som de som ikke lykkes.

De skriftlærde like høyt som de ”skandaløse”.

Det som er tydelig når en leser evangeliene er at Jesus møter alle mennesker med respekt, nåde og tilgivelse, om en tok imot det nye livet Jesus ønsket å gi dem.

I Lukas 15. Forteller Jesus ikke bare en, ikke bare to, men tre historier på rad, for å virkelig vise oss hvor viktig det er for Gud å aldri gi opp, men stadig velge å ha fokus på den ene som er kommet bort.

  1. Sauen som ble funnet igjen. 2. Mynten som forsvant. 3 Den bortkomne sønnen.

Jesus viser oss at Gud er en Far som elsker og aldri slutter å elske oss, så lenge det er håp. Jesus viste også dette praktisk med livet sitt.

  1. Kvinnen som ble tatt i hor. Overtolleren/kollaboratøren Sakkeus.                              3. Samaritanske kvinnen. med brønnen.    4. Forbryteren på korset.

Uten tvil. Jesus elsker de skandaløse. Jesus elsker alle mennesker.

Men hva er det som gjør at vi kan si at det er typisk Jesus – Å elske de skandaløse.

Nr 1. Jesus var drevet av kjærlighet – Jesus var fylt av nød.

Nr 2. Jesus kom ikke for å herske eller realisere seg selv – men for å tjene.

Så det vi skal snakke om i dag er: Vår nød og hva det vil si å tjene andre.

Les: Romerbrevet 14.12

Bibelen beskriver livet vårt som en reise. Der vi kun er for en kort tid er her på jorden på gjennomreise. Vi tilhører ikke denne verden men Guds Rike.

Spørsmålet er: Hva fyller vi ”Livskofferten” med, den tiden vi er her nede.

For en dag skal vi alle komme framfor Gud og gjøre regnskap for våre liv og våre prioriteringer.

  1. Nød.

Truls Åkerlund skriver i boken ”Gud i kirkeasyl”:

”Det er ikke lett å leve ekte i en verden omkranset av plast”.

Poenget hans er: At vi lever i en tid der sjarm teller mer en karakter, pondus teller mer en ryggrad og spisse albuer mer enn rene hjerter.

Det ekte – Det livet virkelig handler om kan vi miste, om en ikke setter det på agendaen og bevist gjør plass for det i livet.

  1. Vi kan flykte fra det som hender rundt oss. Flykte ned i katakombene eller stikke hodet i sanden, og håpe at det går over.
  2. Eller så kan vi gifte oss med tidsånden. Velge å tynnes ut som saft i vann, til vi mister både smak og farge, slik at vi ender opp som ”Verdens sukker” når det var meningen vi skulle være Jordens salt.
  3. Eller så kan vi gjøre som Jesus. Velge å løfte blikket, se det Han ser. Ta det innover oss og gjøre oppdraget/ arbeidet han kaller oss alle til.

Les: Matt. 9.35-38.

(Les teksten 2 ganger – tenk i noen sekunder på hva Jesus mener).

Hvordan tenker vi om det Jesus ser og kaller oss til?

Les: Mark. 10.43    & Rom. 14.12

Verden og kulturen vi er en del av definerer storhet i kategorier som:

Makt, rikdom, prestisje og posisjon. Det handler om meg selv og realisering av meg selv. En dag skal Gud sammenligne tiden og energien vi har brukt på oss selv i forhold til det vi valge å investere i andre.

Unnskyldninger som: ”Jeg hadde det for travelt, Jeg hadde mine egne mål, jeg var for opptatt og hadde ikke tid”. Vil den dagen være: Feil svar!

Predikanten John Wesley som levde på 1700 tallet skrev:

”Gjør alt det gode du kan med alle midler du har, på alle måter du er i stand til, på alle steder, til alle tider, overfor alle mennesker, så lenge du kan”.

Vår nød er nødt til å få praktiske følger. Det er dermed ikke sagt at vi skal sammenligne oss med noen andre. Vi tjener ikke først og fremst mennesker. Men Gud og da vil det alltid handle om mennesker

Les: Matt 10.42

Det handler ikke om kvalitet eller størrelse på det vi gjør men om vår karakter og vilje til å rydde plass i livet, slik at vi kan gjøre det Jesus ba oss om å gjøre.

Til slutt: I perspektiv av at Bibelen sier vi ikke tilhører denne verden. Vi er bare på gjennomreise og skal alle en dag stå til regnskap for våre liv.

Hvordan er det med din ”livskoffert”?   Hva er den fylt av?  Trenger du å rydde litt?

Hva tenker du om din Nød? Hva tenker du om din tjeneste?

Bønn:

Vi ber for konfirmantene. Vi ber for frelse og nytt liv for familie og venner.

Vi ber for de syke i menigheten.