Husgruppe opplegg – Typisk Jesus del 2 – Salt og Lys

Les: Matteus 5. 13-14 – Bergprekenen.

I dag er saltet for mange av oss bare et krydder på lik linje med mange andre krydder og vi har frysere som bevarer maten.

På den tiden når Jesus sa at vi var jordens salt, visste de som hørte det, med engang hva han mente. Saltet var livsnødvendig for å bevare maten sunn slik at den ikke mistet smaken eller råtnet.

Grekerne sa: ”Nest etter solen så fantes det ikke noe mer viktig enn salt”.

Romerske soldater fikk noen ganger utbetalt lønnen sin i salt.

Nå i dag har vi lys overalt. Lyset er en selvfølge for oss. Vi har lys hjemme, i gatene, i bilen og vi bruker det hver eneste dag.

På den tiden når Jesus sa at vi er verdens lys, visste de som hørte det, med engang hva han mente. Om de ikke selv holdt ilden brennende og vedlike, så visste de det ble mørkt.

Spørsmål: Hva tenker du når du hører Jesus si: Dere er jordens Salt – Dere er verdens lys?

Jesus sa at når alt kommer til alt så handler våre liv om to ting:

  1. Elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og all din forstand.
  2. Din neste som deg selv.

Og de som hørte det på den tiden Jesus sa det, kjente akkurat som vi som lever i dag, at det har en kostnad. Kjærlighet er hardt arbeid. Det føles ikke alltid godt, det er ikke alltid det vi virkelig ønsker. Det krever vår investering og vår tid. Det er ikke lett men vi vet at det er rett.

Kjærlighet er tjenerskap og det vil alltid utfordre vår egoisme.

Ed Stetzer – Pastor, forfatter og missiolog.

Skriver at det i hvert fall finnes tre grupper mennesker i våre kirker.

Han beskriver dem slik: Kultur kristne, Høytids kristne, Overgitte kristne.

Etter en undersøkelse han foretok i disse gruppene så er det hans konklusjon at sekulariseringen vi opplever den vestlige verden opplever nå, automatisk presser disse gruppene fra hverandre.

De to første gruppene (Kultur og høytids) er synkende i antall og grunnen til dette mener Stetzer er presset fra media og omverdenen.

Den tredje gruppen (Overgitte) er derimot voksende.

Spørsmål: Hva tenker vi om dette?  Er dette en realitet? Og om så, hvorfor skjer dette?

Les: Johannes 15. 9  og 15. 13

Les: Matteus 8. 12 – Romerbrevet 14. 12

FNs tidligere General sekretær Kofi Annan sa i en tale i FN.

”Framtidens største problem verken ville være fattigdom, sult eller sykdom men alle barna som vokser opp uten å bli sett”.

Biskop og forfatter Per arne Dahl skrev:

”Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt?”

Edin Løvås, en av vår tids store troshøvdinger sa i et intervju med Vårt Land.

”Vekkelsesmøtenes tid er forbi”. Han sa videre at trossamtalen i vår tid vil skje i de enkle samtaler som vi selv velger å invitere til.

Spørsmål:

Hva tenker du om det Kofi Annan, Per Arne Dahl og Edin Løvås sa?

Vi som menighet har det siste året satt et fokus på diakoni.

Vi mener at det i vår tid er helt nødvendig med et større fokus på omsorgstjenesten og nestekjærlighet i praksis. Vi som menighet har valgt å investere slik at vi kan gå ”dypere” i samtalene og i livet med våre medmennesker.

Spørsmål:

Hva tenker du om det at vi som menighet har valgt et sterkere fokus på diakoni?

Hva vil det si for deg å være Salt og Lys i vår tid?

Hvilket grep vil du ta i ditt liv når det kommer til kjærligheten.

Som gjør at du i større grad kan være Salt og Lys i din tid her på jorden?

I dag ber vi for:

Diakoni og omsorgstjenesten i menigheten.

Lyngdal by og alle barna som vokser opp her.

Alle menighetene i Lyngdal.

De i menigheten som er syk.