menighetsmøteBli med og sett retning! Flere viktige og spennende saker.

Enkel bevertning. Samhold og samspill. Sett av kvelden og bli med på et flott menighets møte.