Når barna inviteres til søndagsskole er det ikke tilfeldighetene som regjerer. Det ligger nemlig mye planlegging og forberedelser bak. På søndag morgen samles også lederne rundt en liten andakt. Deretter bes det for barna og for formidlingen av Guds ord. Folk kan med stor glede sende sine barn på søndagsskolen. Her blir de virkelig tatt på alvor. Husk gjerne på lederne i bønn. De gjør en kjempestor innsats for den kommende generasjon!