Noe som egentlig er noe bra kan bli et problem, noe feil eller «giftig» i livet.
Dersom troen på Gud endrer seg fra god og personlig til noe som er imot Guds vilje er det ikke bra for oss.
Det er her snakk om to feller som kan gi oss feil fokus.

–          DET HANDLER BARE OM REGLER
Kan sammenlignes med fariseerne som setter regler fremfor helbredelse og frelse
Les Mark 3.1-6
Andre eksempler er å dømme ikke-kristne for å ikke oppføre seg som kristne eller å avskrive folk som gjør samme feil igjen og igjen.
Selv om våre liv er blitt endret kan vi ikke bli åndelig arrogante fordi andre folk er der vi en gang var.
–          ALT HANDLER OM MEG
Dersom vi er mest opptatt av at vi selv skal få akkurat det vi ønsker, f.eks innen tale eller musikk.
Les Dommerne 17. 1-6
Mika lagde sitt eget gudshus for at det skulle passe han. Mika-tanken: «Gud, jeg vet at du finnes men det funker ikke for meg»
Les Hebr 10.25
Personlig tro skal leves ut med andre.
Dagens samfunnskultur har en natur som trekker bort fra Gud. Vi trenger fellesskap med kristne.
Daglig relasjon til Gud gir nærhet til Gud. Du vil oppdage hvem Han er.
Les Jes 29.13
Gud vil ha EKTE relasjon! Å gå i kirka er ikke en garanti for å kjenne Jesus. Det handler ikke om hva du kan gjøre med hva Jesus gjorde for deg.
Spørsmål:
–          Hva utfordrer oss med de to utsagnene over? (Alt handler om regler eller meg selv)
–          Hva kan vi gjøre for å kjenne en nær relasjon til Gud/Jesus?
–          Hvordan kan vi leve det livet Gud vil at vi skal leve?
(Talen er ikke filmet fra Misjonskirken men det ligger link til talen, holdt ved en annen anledning.)
Klikk HER for å se talen!