Jonas Bok kapitel 1. – Pastor Roy Elling.

Kapittel 1 starter med at Gud kaller Jona til å gå med et ekstremt strengt budskap til byen Ninive. Byen var hovedstad for Assyria, et folk kjent for ekstrem vold, tortur, og ondskap, som var sjokkerende ond, selv i antikken.

Jona, som de fleste andre, hatet Assyrerne, for de brakte kun død og fordervelse. Samtidig visste Jona noe om Guds enorme kraft og kjærlighet og nåde. Dette unnet ham dem ikke – de fortjente virkelig straff i fullt monn. De var som IS og nazistene, om ikke verre.

Jona kunne også frykte for eget liv, dersom han påtok seg dette oppdraget, så det er lett å forstå hvorfor han flyktet så langt han kunne fra Guds kall.

Men i sin flykt satte han eget liv, og uskyldige menneskers liv, i fare. Mange kunne gått under fordi han var ulydig mot Guds kall.

Det er interessant å se sjømennenes reaksjon her. Vanligvis lover folk Gud masse ting de aldri holder når nøden presser på, men det gjør ikke disse. De jobber. Og når Gud til slutt redder dem, gir de sine liv til Herren. De vil ikke kaste Jona på sjøen, for de er hederlige menn, men når de gjør det, får de se Herren gripe inn.

Les. Jona Kapittel 1 sammen.

 1. Hvordan opplevde du talen til Roy Elling, og det vi nettopp har lest sammen?
 2. Har du opplevd at Gud har kalt deg til noe som du ikke har våget å respondere på? Hvordan har frykten påvirket dine valg?
  1. Hva er det du frykter så mye, at du flykter fra det? Det kan være andre ting i livet også. Hva er det du skulle ønske du hadde mot til å gå inn i, eller ut av?
 3. Det gikk bare ned og ned og ned med Jona (les alle «ned» i kapittel 1 og 2) når han flyktet fra Guds kall. Har du opplevd dette, eller at ting gikk opp når du responderte på Guds kall.
  1. Eller har du opplevd at å følge Guds kall gjorde ting vanskeligere?
   1. Var det i så fall verdt prisen? Hvorfor/hvorfor ikke 
 4. Synden er kanskje privat, men den er ikke personlig? Hva tenker du om det sitatet. Stemmer det? Hvorfor/hvorfor ikke. Del gjerne erfaringer
 5. Det du gjør påvirker dem som er rundt deg også. Derfor må du tenke mye lenger enn på det som du opplever som enklest for deg akkurat nå.
  1. Har du noen valg du har gjort, som du i etterkant er glad for, når du så hva det gjorde for andre?
  1. Har du erfart at andres valg har hatt påvirkning for deg også? At du har blitt skadelidende ovenfor det? Eller at venner har blitt skadelidende?
 6. Det er tøffe og inngående spørsmål her. Våg å være sårbare, og be for hverandre

Bibelvers:

1. Johannesbrev 1,9-10 – 1. Johannesbrev 4,18-19 –

Bønne forslag:  Be om helbredelse over valg som har påvirket andre negativt. Be at Gud hjelper den enkelte til å komme til Gud med hele seg, gå inn i de kall Gud har for dem. Be om at Guds kjærlighet får prege oss så mye at frykten drives ut.