oddvar-skarlandOddvar Skårland hadde alle budene «langt opp i halsen».  Han er selv vokst opp i et kristent hjem, men det var pietistisk med mer lov enn nåde. I ungdommen holdt han kristentroen på avstand. Nå er han akkurat begynt som medleder i søndagsskolen i misjonskirka.

Forholdet til troen forandret seg med årene. Han skjønte etter hvert at nåden er viktig. Nå er det er viktig for ham at barna får presentert evangeliet oppå en god måte.  Han har selv barn i søndagsskolealder. Han ønsker at de skal trives i kirka. Så er hans viktigste oppgave på søndagsskolen å ta seg av aktivitetene som skal foregå inne i den store hallen. Der trives barna godt.

Oddvar jobber med ungdommer hele uka. Han er ansatt på KVS. Det er spennende å jobbe med barn. Her må man fokusere mer på holde på kontakten.

  • Med årene har dette med tilhørighet blitt stadig viktigere. Det er viktig for barna også å kjenne tilhørighet med andre kristne. Dessuten er kirka den letteste plassen å forkynne om Jesus til barna. Det er den letteste plassen å gi barna næring til sin tro. Så nå kjente jeg det var min tur å gjøre en innsats. Jeg vil gjøre det jeg kan for at kirkelivet skal være gøy!