Det står flere «blinkskudd» i Bibelen. Kjente setninger som sier mye.
– Det du vil at andre skal gjøre for deg, det skal du gjøre mot dem (Matt 7.12)
– Du skal elske din neste som deg selv (Matt 22.39)
– Joh 3.16
– Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer for livet går ut fra det. (Ordspråkene 4.23)

Les 1. Kor 13.13
Hvorfor er kjærligheten størst?
Det er 3 ting vi tar med inn i evigheten:
Guds ord, Menigheten, Kjærligheten
Les 1.Kor 13.1
Kjærlighet er mer enn ord, følelser og «likes»
Å elske pizza og å elske Gud betegnes med samme ord.
Kjærligheten er ikke noe som bare flyter rundt men noe vi kan ta kontroll over ved å velge å elske i tanker og handlinger.
Les Kol 3.14 og 1. Joh 3.18
La oss sier noe om at vi kan velge, eller velge å la være…
3 punkter for hvordan vi kan elske
1.Opplev Guds kjærlighet, Les Ef. 3.17-18
2.Vi må tilgi, Les Kol 3.12
3.Forvent det beste av meg selv, 1. Kor 13.7Spørsmål:
–          Å oppleve Guds kjærlighet nevnes over. Er det vanskelig å ta imot denne kjærligheten?
–          Hvordan kan vi elske de vi ikke liker?
–          Hvordan vil det påvirke våre omgivelser dersom vi elsket som Gud ber oss elske?Det ble IKKE filmet denne søndagen!