Søndag 15/4 startet pastor Jim sin tale med disse ord. Slik følte alle det. Det var en stor glede å se ungdommene la seg døpe i Jesu navn. Noen har gått «alle gradene» i Misjonskirken. De har vært å se siden de var så små som barna i koret «Solstrålan». Andre har et helt annen utgangspunkt. Felles for dem alle er at de har nå selv bestemt seg for at de vil følge Jesus.  Det ble en gripende stund.

Barna ble invitert fram for å se dåpen på nært hold. De lot seg ikke be to ganger. Ellers er det vanskelig og ikke la seg bevege når koret og barnemunn synger:

Jesus kom inn!
Rens du mitt sinn!
kom inn i mitt hjerte Jesus!
Kom inn bli der!
Vær alltid nær
Kom inn i mitt hjerte Jesus

Dermed fikk de sagt det viktigste! Det er dette alt menighetsarbeid handler om.  Alle har sin trosreise, alle må ta egne skritt i tro! Det handlet også pastorens tale om!

                                                                                                                           Av Ebbe Sørensen