GuttormGuttorm Høgli ledet søndagens møte. Han kunne fortelle en opplevelse fra år 2000. Da bodde han i Stavanger, og han og Solveig gikk i misjonsmenigheten der. Han skulle bli med på sin første menighetstur. Dette var nytt og ukjent for ham.

Da opplevde han noe som gjorde at han kjente seg sett av Gud. Guttorm forteller:

  • Taleren la plutselig manuset til side. Han løsnet en Leatherman (et multivetktøy – som ligner en utvidet lommekniv) som han hadde hengende i beltet. Så sa taleren at han hadde ønsket seg en Leatherman og fått en. Men så hadde Gud sagt til ham, at han måtte gi den bort. Taleren innrømmet at han gjorde dette – om enn noe motvillig. Ikke lenge etterpå hadde han fått en ny Leatherman – også denne skulle Gud be han om å gi videre. Og slik gikk det flere ganger. Nå opplevde taleren at denne Leatherman som han nå hadde på seg, skulle gis videre denne kvelden.

Guttorms hjerte hadde begynt å slå raskere. Han kjente at han ble varm. Kona lente seg over til ham og sa: «Han snakker om deg». Det kjente Guttorm allerede, men han kunne ikke se for seg at han skulle gå frem der foran alle å ta imot denne. Men det gjorde han – skjelvende og med hjertebank. Så ble han bedt for og fikk overrakt en Leatherman. Det var som en Guds håndstrekning til ham.

Saken var den, at Guttorm i 12-13 års alderen hadde hatt et sterkt ønske om å få en Leatherman. Så fikk han et multiverktøy, men det var ikke en ekte Leatherman. Veloppdradd som han var, takket han for gaven. Men inni seg var han likevel skuffet, for den var jo ikke ekte.

  • Når jeg nå fikk en Leatherman, var det som å få den av Gud. Det forteller om Guds godhet. Gud har noe godt for oss. Han er stor. Vi strever ofte med å ta i mot. Akkurat som.jeg den gangen var skjelven og redd, selv om jeg ønsket den.Slik har Gud mye godt for oss, men vi strever med å ta imot. Jeg tror vi må trene oss på det!