HjertestarterHer mottar vår kjære formann Jan Terje Rottem hjertestarteren, som overlevers av Nils Henrik Jenssen, Røde kors.
Etter endt kurs for flere hovedledere i menigheten, mottok menigheten en flunka ny hjertestarter som vil plasseres i kirkens lokaler.
Vi setter stor pris på og takker Flekkefjord sparebank som gav hjertestarteren i gave til menigheten.