Saleem og ToveMenigheten har i flere år støttet et misjonsarbeid i Nasaret. Onsdag hadde vi besøk av pastor Saleem Salash. Han fortalte både om seg selv og om arbeidet han står i. Det var veldig interessant og gripende.

Saleem Salash vokste opp i katolsk et katolsk hjem. Han er en israelsk araber – men har aldri vært muslim.  Han er gift med Zareen og har en gutt på 16 og ei jente  på 10. Han sier spøkefullt at det er datteren som «styrer butikken» hjemme.

Saleems trosvandring og tjeneste

Om sin trosvandring kan han fortelle om en frustrasjon som vokste i ham. Faren ville han skulle engasjere seg på heltid i den katolske kirke, men Saleem ville  da heller forlate alt som hadde med trosliv å gjøre. Han ville ut av den katolske kirke. Han ba Gud om å vise ham veien.  Han gikk i en metodistkirke i 8 år og deretter 3 år i en baptistmenig. Men en dag sa Herren til ham at han skulle starte bønnemøter. Disse møtene vokste og ble til en menighet. I denne fasten hadde han hatt besøk av Sten Sørensen. Han hadde bedt for ham og bekreftet at han skulle starte menighet, men at han ikke måtte gå for fort fram. Han måtte ikke gå foran Gud, men stole på Ham og følge Ham. Det var veldig trostyrkende for Saleem. Hjemmet hans ble etter hvert for lite for de som ville være med i bønnegruppa, så de måtte leie en plass. Snart ble den nye plassen også for liten, og de måtte leie noe større. I dag teller menigheten 107 medlemmer og de skal ha dåp av 8 nye kommende helg

Krevende hverdag

Saleem hadde aldri tenkt at han skulle bli pastor. Alle kan be og mange kan tale, men det å ha et hyrdehjerte er noe helt annet. Det innebærer mye bønn og daglig besøk hos mennesker som trenger noen å snakke med. De trenger en pastor som vil lide med dem. Etter hvert ble det så treavelt at Gud sa til Saleem at han måtte holde av en dag i uka for familien. Mange av de som legges til menigheten kommer fra ortodoks eller katolsk sammenheng, men de har ikke tidligere hatt et personlig forhold til Jesus.

Menigheten angripes
Menighetens lokaler kan angripes rent fysisk av vandalister – mest sannsynlig muslimer som ikke liker dens tilstedeværelse. De kaster stein og stikker av. I Nasaret blir det stadig flere muslimer. Nå er 75% av byen muslimsk. Det har vært en dramatisk økning de siste 20 årene. Saleem anbefaler ikke folk å gå med kors om halsen. Det kan være farlig. De må vite at de kan angripes for det. I tillegg beskyldes menigheten for at de lurer folk. Den katolske og ortodokse kirke angriper menigheten. Når de kommer med sine negative utspill, velger Saleem å se på dette som gratis reklame. Det fører som regel til at folk blir nysgjerrige. Når de kommer for å sjekke ut menigheten, får de høre evangeliet. Da blir de ofte sjokkerte, for i mange vet ikke at de har lov til å studere Guds ord på egen hånd.

Tror på Guds beskyttelse
I Nasaret er det 81000 innbyggere. Gud beskytter sitt folk. Løftene til Israel vil gå i oppfyllelse. Oppfyllelse av løftene viser at Gud kan stoles på. Derfor tar han vare på landet. Det er mye snakk i media om konfliktene i Israel. Sannheten er den at israelske arabere ønsker ikke å gi fra seg sitt israelske pass til fordel for en palistinsk stat. Israel beskytter sine borgere. I Israel er det frihet og demokrati. Israel ville gi araberne landsby der de skulle få arabisk selvstyre. Men araberne i området protesterte. De gikk i demonstrasjon med plakater: « Vi er israelere!!!» ..Araberne selv ville ikke under arabisk styre.

I Israel har de måttet vende seg til å leve under frykt. De kan aldri vite når neste angrep kommer.

  • Da jeg reiste av sted med bussen under mine studier, var det flere tilfeller av selvmordsbombere på den ruta jeg tok. Jeg kysset min mor adjø om morgenen, for jeg kunne ikke være sikker på at jeg kom hjem om kvelden

Saleem er takknemlig. Han takker menigheten for støtten. Den har gjort det mulig for ham å vinne mennesker for Jesus i Nasaret. Befolkningen trenger virkelig den trøst og trygghet som Gud kan gi!