Misjon

Vi i Misjonskirken Lyngdal støtter følgende prosjekter

Prosjekt Norge

 

Misjonsforbundet Ung

UNG trenger økonomisk hjelp til å arrangere leirer, kurs og trosopplæring for unge mennesker som ønsker å bli bedre kjent med Kristus og menigheten.

UNG ønsker å være med på å:

-Skape en levende tro

-Utvikle ledere og gjøre disipler

-Arrangere livsforvandlende leirer

Diakoni arbeidet i menigheten

Romania

Romania er et av landene som Misjonskirken Norge har valgt misjonsland. Arbeidet har både en diakonal og evangeliserende profil. Arbeidet er konsentrert om to regioner – en i øst og en i sør.

I øst ligger Byen Onesti der vi samarbeider med Det Danske Misjonsforbund.

I sør er det Calarasi-området vi arbeider i. Der er det menighetsarbeid og hjelp til fattige, bibelskole og ledertrening som det satses på. Dette området er først og fremst befolket med Rom-folk. Både i øst og sør er fattigdommen stor og arbeidsledigheten enorm. Vi ønsker å bidra med håp og framtid – både for dette livet og det kommende.

 

 

Barnefond i Romania

Det er umulig å besøke, høre eller lese om Romania uten å kjenne behovet for å hjelpe mennesker som lever i fattigdom og nød. På lengre sikt ønsker vi å bruke barnefondet til langsiktig utvikling blant barn og unge. Gaver til barnefondet brukes på disse områdene:

Skolebarnprosjektet følger skolebarn gjennom hele deres grunnskoleutdanning.

Barneklubb med ukentlige samlinger for barn i flere byer og landsbyer

Feiringer – spesielt til jul samler masse barn som får juleevangeliet og en julegave

Leir gir verdifull samling for unge med godt innhold og god mat

Nødhjelp. Medisinsk hjelp er spesielt aktuelt.

 

.

Menighetsplanting i Calarasi

En gruppe på sju menigheter er bygd opp over tid i Calarasi. Antallet menigheter vokser stadig. Gjennom dette prosjektet får pastorer, diakoner og eldste et mindre tilskudd til livsopphold for å kunne investere mer tid til menighetsarbeidet.

Det er pastor Daniel med støtte fra Norge som har ledet arbeidet. Menighetene som hovedsakelig er Rom-menigheter har alle sine lokale ledere, men som ikke har hatt lønn til nå. Antallet medlemmer i menighetene vokser stadig og er nå på over 1 500 til sammen. Det er viktig å utvikle et tilbud til barn og unge, og dermed øker behovet for støtte og hjelp til arbeidet. Siden store deler av befolkningen er arbeidsløse og bare har tilfeldige små inntekter så er også mulighetene for givertjeneste i menighetene svært begrenset.

Ut ifra menighetene drives det utstrakt diakonalt arbeid blant fattige. Skolefritidsordning som også inneholder viktige hygiene og kost-tiltak er en viktig satsing for å hjelpe de mest utsatte barna.

Colombia

Colombia byr på vakker natur og vakre mennesker, enorm livsglede og kulturrikdom. Samtidig er samfunnet preget av mye fattigdom og dyp konflikt.

Misjonskirken Norge startet sitt arbeid i dette landet allerede i 1981 og har et sterkt engasjement i landet. Høsten 2020 reiser misjonær Svein Flaten til Colombia for en ny periode. Han har de siste årene vært pastor på Vegårshei.

Esperanza skolefritids-ordning

Esperanza er et skolefritidstilbud hvor barna får et enkelt, men næringsrikt måltid, de får leksehjelp, kristen undervisning og fellesskap, samt positiv voksenkontakt.

200 barn i alderen 7-17 år får hjelp med å fullføre skolen på en god måte.

Esperanza betyr håp. Skolefritidsordningen Esperanza ønsker å gi barna i bydelen håp for framtida!

 

 

Grunnskoler i Barranquilla

Misjonskirken Norge var tidlig ute og bygde barneskoler i fattige områder i Barranquilla lenge før det offentlige kom på banen.

Rundt 500 elever går nå på de fire barneskolene som Misjonskirken Norge støtter i og rundt Barranquilla.

Dette er skoler som satser på mindre klasser, god undervisning, et kristent verdigrunnlag og lærere som ser den enkelte elev.

Et klasserom hvor læreren vet hva du heter. En skolegård preget av fred og ikke vold. Det er ingen selvfølge for grunnskolebarn i Barranquilla.