Misjon

Vi i Misjonskirken Lyngdal støtter disse prosjektene

Prosjekt Norge

 

Misjonsforbundet Ung

UNG trenger økonomisk hjelp til å arrangere leirer, kurs og trosopplæring for unge mennesker som ønsker å bli bedre kjent med Kristus og menigheten.

UNG ønsker å være med på å:

-Skape en levende tro

-Utvikle ledere og gjøre disipler

-Arrangere livsforvandlende leirer

Romania

Misjonskirken Norge har valgt Romania som nytt misjonsland. Arbeidet har diakonal profil og foregår først og fremst i byen Onesti.

I Romania lever mange i fattigdom, mens andre opplever en rivende økonomisk utvikling.

 

 

Barnefond i Romania

Det er umulig å besøke, høre eller lese om Romania uten å kjenne behovet for å hjelpe mennesker som lever i fattigdom og nød. Gaver til barnefondet brukes på disse områdene:

Skolebarnprosjektet følger skolebarn gjennom hele deres grunnskoleutdanning.

Barneklubb

Feiringer

Leir

Nødhjelp. Medisinsk hjelp er spesielt aktuelt.

På lengre sikt ønsker vi å bruke barnefondet til langsiktige utviklingsprosjekter for og blant barn.

[nggallery id=6]

Menighetsplanting i Calarasi

En gruppe på sju menigheter er bygd opp over tid i Calarasi. Gjennom dette prosjektet får pastorer, diakoner og eldste et mindre tilskudd til livsopphold for å kunne investere mer tid til menighetsarbeidet.

Det er pastor Daniel med støtte fra Norge som har ledet arbeidet. Menighetene som hovedsakelig er Rom-menigheter har alle sine lokale ledere, men som ikke har hatt lønn til nå. Antallet medlemmer i menighetene vokser stadig og er nå på over 1 500 til sammen. Det er viktig å utvikle et tilbud til barn og unge, og dermed øker behovet for støtte og hjelp til arbeidet. Siden store deler av befolkningen er arbeidsløs og bare har tilfeldige små inntekter så er også mulighetene for givertjeneste i menighetene svært begrenset.

Ut fra menighetene drives det diakonalt arbeid for fattige.

Colombia

Colombia byr på vakker natur og vakre mennesker, enorm livsglede og kulturrikdom. Samtidig er samfunnet preget av mye fattigdom og dyp konflikt.

Misjonskirken Norge startet sitt arbeid i dette landet allerede i 1981 og har et sterkt engasjement i landet.

[nggallery id=7]

Esperanza skolefritids-ordning

Esperanza er et skolefritidstilbud hvor barna får et enkelt, men næringsrikt måltid, de får leksehjelp, kristen undervisning og fellesskap, samt positiv voksenkontakt.

200 barn i alderen 7-17 år får hjelp med å fullføre skolen på en god måte.

Esperanza betyr håp. Skolefritidsordningen Esperanza ønsker å gi barna i bydelen håp for framtida!

[nggallery id=8]

 

Grunnskoler i Barranquilla

Misjonskirken Norge var tidlig ute og bygde barneskoler i fattige områder i Barranquilla lenge før det offentlige kom på banen.

Rundt 500 elever går nå på de fire barneskolene som Misjonskirken Norge støtter i og rundt Barranquilla.

Dette er skoler som satser på mindre klasser, god undervisning, et kristent verdigrunnlag og lærere som ser den enkelte elev.

Et klasserom hvor læreren vet hva du heter. En skolegård preget av fred og ikke vold. Det er ingen selvfølge for grunnskolebarn i Barranquilla.

[nggallery id=9]