Colombia

Bilde1Colombia byr på vakker natur og vakre mennesker, enorm livsglede og kulturrikdom. Samtidig er samfunnet preget av mye fattigdom og dyp konflikt.

Misjonskirken Norge startet sitt arbeid i dette landet allerede i 1981 og har et sterkt engasjement i landet.

 

 

 

Esperanza skolefritids- ordning

Bilde3Esperanza er et skolefritidstilbud hvor barna får et enkelt, men næringsrikt måltid, de får leksehjelp, kristen undervisning og fellesskap, samt positiv voksenkontakt.

200 barn i alderen 7-17 år får hjelp med å fullføre skolen på en god måte.

Esperanza betyr håp. Skolefritidsordningen Esperanza ønsker å gi barna i bydelen håp for framtida!

 

 

Grunnskoler i Barranquilla

Bilde5Misjonskirken Norge var tidlig ute og bygde barneskoler i fattige områder i Barranquilla lenge før det offentlige kom på banen.

Rundt 500 elever går nå på de fire barneskolene som Misjonskirken Norge støtter i og rundt Barranquilla.

Dette er skoler som satser på mindre klasser, god undervisning, et kristent verdigrunnlag og lærere som ser den enkelte elev.

Et klasserom hvor læreren vet hva du heter. En skolegård preget av fred og ikke vold. Det er ingen selvfølge for grunnskolebarn i Barranquilla.