Diakoni

Misjonskirken har gjennom hele sin historie drevet diakoni. Det har til alle tider vært satset på ulike former for omsorgsarbeid, forbønn, sjelesorg og oppfølging.

Misjonskirken ønsker å øke søkelyset på det å tjene andre med glede – som er en del av vår visjon.

Vi ønsker å være til stede for hverandre. Vi ønsker å være synlig til stede i hele lokalsamfunnet vårt med utstrakte hender for våre medmennesker. I tillegg til pastorene så er det etablert en gruppe som heter Samtalerommet. Dette er personer med god erfaring/ utdanning for det å kunne ha samtaler i forhold til forskjellige behov.

Misjonskirken tilbyr sjelesorgsamtaler, forbønn, veiledning og terapi. Vi ønsker spesielt å være en støtte for mennesker som opplever vanskelige tider, eller som bare trenger noe å snakke med.

Ta kontakt med en av oss pastorer; Jim Foss eller Eilif Tveit, så avtaler vi tid og sted for å møtes.

Ønsker du å lese mer om menighetens satsing på diakoni, så finner du hele diakoniplanen HER!