Kaere venner i Jesus Krisus

Vi oensker jer et godt og et velsignet nytaar. Vores hjerter er fyldte af taknemlighed for alt hvad Gud har gjort for os i 2021. Det har vaeret et aar med mange udfordringer, men ogsaa mange velsignelser. Gud er altid den samme, Han ændrer sig aldrig; Hans godhed fornyes hver morgen.

Invitation fra Renovatio

I november blev Dorthe og jeg inviteret til Bukarest for at besoege Renovatio menigheden. Det var en stor velsignelse at vaere med til indsaettelse af deres ny praest og tilbede Herren sammen med ca. 1000 andre troende. Jeg fik ogsaa mulighed for at fortaelle kort om vores arbejde i Onesti og vores omraade.

Evangeliske moeder

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Bilde1.jpg

Sidst i november fik vi besoeg af Gabi Zagrean og Emma & Cristi Repede fra ,,Speranta” gruppen. Gabi er praest og praediker mange steder i og udenfor Rumaenien. Loerdag og soendag havde vi to velsignede moeder med fuldt hus. Gud roerte ved mange hjerter og mange kom frem til forboen. En af de personer som kom frem til forboen var en mand som har vaeret i faengsel i ca. 15 aar. Video med Emma her: https://www.youtube.com/watch?v=YjNX9o48VlA

Julefester

Trods de mange udfordringer med coronavirus, er vi meget taknemlige for at det igen lykkedes for os at holde julefester mange forskellige steder i vores omraade. Pris Gud for denne fantastiske mulighed og for de mange doere Gud har aabnet. Mange har hoert Evangeliet og boernene har faaet julegaver, for manges vedkomne den eneste julegave de har faaet. Vores team fra Onesti (ca. 20 personer) var med til at hjaelpe med alt det praktiske (indkoeb, indpakning, uddeling af julegaver, sang, musik, etc).

Vi har blandt andet holdt en stor julefest i vores kirke i Onesti med med en gruppe fra Renovatiokirken fra Bukarest (ca. 30 personer). De besoegte os sammen med deres praest Florin Ianovici, som delte Guds Ord. Der var rigtig mange til dette arrangement, ogsaa nogle nye som vi ikke har set foer.

Ca. en uge foer julefesten, lavede vi 200 gaver som blev delt ud af vores team til boern paa gaden i Onesti. Det har vaeret et meget spaendende projekt. I hver kasse kom der: en pose slik, kiks, chips, chokolade, kage etc. Vi har ogsaa langt et Nyt Testamente, en invitation til julefest, og et brev til barnet. Vores oenske var at synliggoere vores menighed i byen og vi har haft mange gode samtaler paa gaden. Flere af dem vi har moedt paa gaden var efterfoelgende med til vores julefest. Her kan I se video fra nogle af vores julefester:

Video fra julefest i Marcesti her: https://www.youtube.com/watch?v=jJwCe58kg-0

Video fra julefest i Tg. Ocna her: https://www.youtube.com/watch?v=vX8K0Zzx98Y

Video fra julefest i Caiuti her: https://www.youtube.com/watch?v=ArTASbXHZJ8

Video fra julefest i Poduri her: https://www.youtube.com/watch?v=lyJYMTzffoQ

Video fra julefest i  Balaneasa: https://www.youtube.com/watch?v=3PueyUQFsQ4

Video fra julefest i Sanduleni: https://www.youtube.com/watch?v=Cyls5s0I-Xs

Video fra julefest i Onesti her: https://www.youtube.com/watch?v=ZhqCQL8uQuk

Video fra julefest I Urechesti: https://www.youtube.com/watch?v=SHM1d_TyatY

Noedhjaelp

Mange af dem vi kender har det meget svaert oekonomisk. Vi goer alt for at hjaelpe saa meget vi kan med mad, toej, medicin, varme, etc. En mand fra Onesti har laengde boet paa gaden. Han har stor problemer med alkohol. Gennem nogen i vores familie vi har hjulpet ham med at finde et sted at bo, der faar ham en seng at sove i og et maaltid om dagen. Han er nu begyndt at komme i menigheden.

Bedeemner

Bed for os som familie, menigheden i Onesti, menigheden i Poduri og alle vores medarbejder som hjaelper os i tjenesten. Bed for nye kraefter, visdom og aabne doerer, saa vi forsat kan vaere en velsignelse for saa mange som muligt. Tusind tak for al forboen og stoette.

De kaerligste hilsner

Dorthe & Cornel