På grunn av faren for Coronasmitte og hensynet til den enkelte, vil vi solidarisk være endel av den store samfunnsdugnaden, som gjøres for å begrense smitten.

Vi har i dag valgt å avlyse Beta kurs samlingen som skulle starte onsdag 11. mars, Åpen Kafe torsdag, Åpent Hus for ungdommene fredag og søndagens gudstjeneste 15. mars.

Beta kurset samler over 160 mennesker der det serveres mat og kaffe.

Gudstjenestene vår samler 200 til 300 Barn, unge, voksne og eldre med sosial prat i kafeen etterpå.

Åpent hus samler et stort antall ungdom fra Lyngdal, og Lister området.

Når det gjøres så store og aktive tiltak i samfunnet ellers, ønsker også vi solidarisk å ta de hensyn og tiltak som er mulig for oss for å redusere faren for smitte av viruset.

I denne omgang er det onsdagenes Beta kurs, Åpen Kafe torsdag, Åpent hus fredag og søndagens gudstjeneste som avlyses.

Lederskapet vil i løpet av de nærmeste dagene møtes for å vurdere situasjonen nøye og legge en plan videre for kommende gudstjenester, møter og aktiviteter.

Det gode er at menigheten ikke er bygget men hver og en av oss som pleier å fylle bygget. La oss sammen be for situasjonen og være der vi kan for den enkelte mens situasjonen er slik den er.

Vi kommer tilbake med mer etterhvert.