5. mars starter vi en ny taleserie på gudstjenesten som vi har valgt å kalle «Modig bønn».
Ungdomspastor Markus Kvavik starter første del. Ole Georg med team leder lovsangen. Det blir nattverd. Kaffe og god prat i kafeen etter gudstjenesten.
Vi starter kl. 11.00. Hjertelig velkommen.