«Når livet er kjipt» av Ingvild Foss Forgard from Misjonskirken Lyngdal on Vimeo.

Vi kan oppleve kjipe episoder hele tiden men noen ganger er det livet i seg selv som kan føles skikkelig kjipt. Problemer i relasjoner, sykdom, økonomi er eksempler på dette.

Les Markus 4 35-41

Vi går ikke utenom stormene selv om vi går sammen med Jesus. Disiplene hadde ikke rotet seg bort på egenhånd. Det var jo Jesus som sa de skulle over på andre siden.  Og han visste også at de skulle komme over. Midt i stormen, midt på havet ble disiplene redde.

Jesus stiller de spørsmålet hvorfor de er redde og om de ikke har tro. Han skulle ønske de var så trygge i hvem han var og hva han kunne gjøre til å ikke bli redde.

Les Salme 40.2-3

Mange av oss, sliter med utfordringer i livet som kan være tabubelagte. 1 av 3 har i løpet av livet økonomiske problemer og 30-50% opplever en eller annen form for psykisk lidelse.

Mange kan velge å holde seg borte fra felleskapet når det er utfordrende.

Les 1. Kor 12 26-27

Les Apg 2.44

Les Markus 10 46-52

Jesus stiller spørsmålet HVA KAN JEG GJØRE FOR DEG? Ikke om han kan gjøre noe, men HVA.

Bartimeus fulgte straks etter Jesus da han hadde helbredet han. Uten noen klargjøring og tilpasning. Med sin bagasje og iført det han stod og gikk i fulgte han Jesus.

 

Spørsmål:

  1. Hva forventer vi av Gud når vi er i vansker?
  2. Hva gjør at vi, til tross for erfaringer med Jesus, fort kan fylles av bekymring?
  3. Hva gjør at mennesker trekker seg bort fra felleskapet når livet er kjipt?

 

BØNN:

Be for hverandre. Be for de stormene dere står i. Be for menigheten. At vi må være et felleskap folk kan komme til når livet er kjipt.

 

Felles bønneemne: «BE FOR KONFIRMANTENE OG UNGDOMSARBEIDET»