Oppgjør for honorar/kjøring:  Dette skjemaet må fylles ut dersom det skal utbetales honorar, kjøring eller begge deler til besøkende talere/sangere.

Kjøregodgjørelse for ansatte: Dette skjemat skal benyttes av ansatte som skal ha kjøregodtgjørelse.

Honorarsatser for besøkende: Veiledende honorarsatser fra Misjonskirken Norge.

Søknadsskjema medlemskap: Fyll ut dette skjemaet dersom du ønsker å bli medlem i menigheten. Skjemaet må leveres til pastor.

Søknadsskjema medlemskap tillegg for barn: Dette skjemaet fylles ut dersom egne barn ønskes innmeldt i trossamfunnet sammen med foreldre. Skjemaet må leveres til pastor.

Avtalegiro: Skjemaet fylles ut for de som ønsker å bli fast giver med skattefradrag.

Oppgjørsskjema Åpent Hus: Dette skjemaet gjelder omsetning på Åpent Hus. Fylles ut hver fredag og mailes til Per Chr. Paus.