Siden vi nå ikke kan ha gudstjenester og ikke kan ta opp kollekt. Så har du muligheten til å gi din gave online via Vipps.