Onsdag den 13/5 kl.19.30 starter bønnemøtene opp igjen. Det vil starte opp med en felles bibelundervisning i kafeteriaen for maksimalt 50 personer. Etter det går vi grupper på ca. 10 i forskjellige rom for å be. Vi følger de vanlige smittevern-reglene som gjelder med avstand på minst 1 meter og hånd-rens. Samlingene vil vare i 1 time slik at vi også forlater kirken til samme tidspunkt.

Siden det maksimalt kan være 50 personer, må alle melde seg på for å sikre at vi ikke må avvise noen i døra. Send SMS eller ring til Eilif Tveit på 93214020.

Vi er også pålagt å vite hvem som har vært på møtene. Derfor vil vi ta bilder av forsamlingen i kafeteriaen og i grupperom. Dette for å kunne spore tilbake hvem du satt nærmest hvis vi skulle få en smittesituasjon. Bildene vil bli lagret i 3 uker – og så slettet! Bildene vil ikke brukes til annet enn dette formål og vil bli lagret på en sikker måte før sletting. Alle som deltar på møtene, må akseptere at vi tar disse bildene grunnet hensyn til personvernet.

Velkommen til bønn i fellesskap!