Silje VårlidOm du er ung eller gammel, om forholdet er på topp, eller kanskje heller litt utfordrende – velkommen til en spennende kveld om parforholdet torsdag 28. april kl. 20.00. NB.! Ingen gruppesamtale, kun undervisning.

Det er Silje Vårlid som skal undervise denne kvelden. Hun skal også være med på Formiddagstreff denne dagen.

Silje er 35 år og utdannet sykepleier, med videreutdanning i familieterapi. Hun er trebarnsmamma, gift med Thomas, og syns tidsklemma er en god beskrivelse av livet både hun og flere andre småbarnsforeldre lever.

Hun har stor interesse for og engasjement i temaer som handler om Samliv. Hva det er som gjør at så mange opplever samlivet som så komplisert at de velger å gå ut av det, og hva det er som gjør at noen får til å leve et langt liv sammen, mens andre ikke klarer det. Det er spørsmål som engasjerer henne, og som gjør at hun stadig dukker ned i litteratur og ny forskning for å finne mulige svar.

Nettopp denne interessen har ført til at hun i flere år har drevet samlivskurs sammen med sin mann, og som også førte til hennes utdanning innen familieterapi.