Lederskapt vil informere om at vår hovedpastor/daglig leder, Jim L. Foss, har studiepermisjon fra 1. mai til 1. september 2022.

Pastor Eilif Tveit vil fungere som hovedpastor/daglig leder i Jim sin studiepermisjon.

Alle henvendelser i denne perioden rettes til Eilif Tveit.

for Lederskapet

Jan Terje Rottem