HAN LEDER MEG TIL HVILE –  DEL 1

Det kan være vanskelig å kjenne på hvile i Gud. Det er så mye som skjer i livet. Noe i familien, sykdom, bekymring, noe på jobben. Hvis vi venter på at alt legger seg til rette for hvile og fred kan vi vente «hele livet».

Gud lovte oss ikke å gå utenom vanskeligheter men at Han skulle være sammen med oss gjennom de.

Vi er ikke skapt for uro og bekymring. Det sliter oss ut og tar glede og styrke fra livet.

Les 1. Pet 5.7

Les Matt 11.28

Hvis vi gir bekymringene våre til Gud så lover Han hvile i Han

Les Salme 23

David har lært at i de vanskelige, håpløse situasjonene må han la Gud være Gud og selv få lov til å være Hans barn og hvile hos Han.

David har lært at skal han orke å leve i det som kommer må han regelmessig komme til hvilens vann for å legge av seg det som tynger.

Om det er mange stemmer og stormer fins det et sted mellom oss og Gud med 100% hvile. La Gud ta kampen din.

Les Matt 6.34

Guds planer for morgendagen er mye sikrere enn våre planer!

Vi må stole på at Han er trofast og Hans omsorg er tilgjengelig 100% for hver enkelt der vi er i livet.

Hver dag står Gud med utstrakte hender for å be oss inn i hvilen. Et par minutter i bønn før du står opp, et øyeblikk i stillhet i naturen. Et sted hvor vi er tilstede med Gud. Hver må finne sitt sted for hvile.

Les 1. Kor 1.9

Peter SOV da Han var fanget i lenker og kunne forvente henrettelse dagen etter. Da engelen kom for å redde han måtte han vekkes.

Gud har et sted DU kan hvile!

Spørsmål:

  • Hva kan vi gjøre for å finne hvilen hos Gud i vår hverdag?
  • Ønsker noen å dele erfaringer der de har opplevd Guds hvile gjennom tunge tider?

 

Bønn: Oppfordrer til popcorn-bønn. Det betyr at alle (som vil) kun ber korte setninger. Husk å TAKKE!

Ønsker noen forbønn?