Spørsmål fra salen hvor Markus svarer ut i fra hva bibelen sier om det.

Cast: Misjonskirken Lyngdal