Siste frist for innlevering av regnskap og rapporter for 2016 er 29/1-2017. Alle rapportene skal leveres til Per Christian Paus på [email protected]. Viktig at dette blir gjort så fort som mulig og senest innen fristen slik at dette blir med i årsmøteheftet.